Idősek világnapja 2018

Idősek világnapja 2018

2018. 10. 01.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Október elseje az idősek világnapja. E jeles napon érdemes rápillantanunk az idősek nemzetközi és hazai helyzetét tükröző demográfiai statisztikákra és összefüggésekre.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy ne maradjon le a nyugellátásokat érintő semmilyen fontos fejleményről!

 

 

Az ENSZ Közgyűlés döntése alapján 1991 óta október 1-je az idősek világnapja. E jeles napon köszöntöm minden kedves Olvasómat, még ha nem is tartja idősnek magát – hiszen e nap lényege szerintem az, hogy ráirányítsa mindannyiunk figyelmét idős hozzátartozóink és barátaink helyzetére, egyúttal segítsen mindannyiunknak megérteni, hogy mit jelent és milyen következményekkel járhat az öregedés világszintű folyamata. (Egyébként az, hogy a társadalom kit tart idősnek, mindig az adott történelmi korszak és kultúra függvénye. Kosztolányi az idősek tiszteletére figyelmeztető híres versében például azokat tartja időseknek, akik  "negyven, ötven, hatvan évet" éltek már. Az ilyen életkorúak ma a fiatal és érett középkorúak táborába tartoznak, idősnek talán a 70-80 éves embereket tekinthetjük...)

E napon mindenekelőtt érdemes fölidéznünk, hogy minden modern kori nyugdíjrendszer az egymásba fonódó generációk együttműködésétől és egymásba vetett bizalmától függ.

Nem véletlenül választottam a NyugdíjGuru News jelképének a Möbius-szalagot, hiszen ahogyan a Möbius-szalagon körbefutó vonal is mindig önmagához tér vissza, úgy lépnek a nemzedékek is egymás nyomába és egymás helyére a nyugdíjrendszerben. Végtelen folyamat, véges lehetőségekkel.

Minél többen leszünk idősek, annál végesebbek minden nyugdíjrendszer lehetőségei.

 

A tudomány megállapítása szerint egy népesség nagysága és kormegoszlása

- a mortalitás (halálozási arányszám),

- a fertilitás (termékenységi arányszám) és

- a migráció (népességvándorlás) alakulásának függvénye.

 

A mortalitás szerencsére csodálatos ütemben javul (ezer éve egy csecsemő 25 életévre számított, száz éve 46 évre, ma egy kisfiú Magyarországon is 72 évre, egy kislány 79 évre – és az előrejelzések szerint későbbi nemzedékek elérhetik a 90-100 éves átlagos várható élettartamot is).

Az élet hosszának örvendetes növekedése azonban a termékenység zuhanásával párosul: míg a dédszüleink nemzedékében nem volt ritka a családonként 10-12 gyermek, nagyszüleink korában a 6-8 gyermek, ma már a 2 gyermek sem általános (Magyarországn 100 termékeny korú hölgynek nem 1000, nem is 600, nem is 200, hanem mindössze 149 gyermeke van a legfrissebb statisztikai adatok tükrében).

A mortalitás növekedése és a fertilitás csökkenése együttesen a népesség nagyon gyors öregedéséhez vezet.

 

A világszintű adatok szerint valóban gyorsan vénül a Föld lakossága: míg a 60 évnél idősebb emberek száma

- 1990-ben nem érti el a félmilliárdot,

- 2017-ben már 962 millióra emelkedett a számuk. A megbízható demográfiai előrejelzések szerint

- 2030-ra 1,4 milliárd,

- 2050-re 2,1 milliárd,

- 2100-ra 3,1 milliárd földlakó lesz 60 évesnél idősebb!

 

A magyar adatok ugyanezt a folyamatot tükrözik, csak még drámaibb mértékben, hiszen nálunk már nincsenek óriási fiatal tömegek (mint Afrikában, valamint a Közel-, Közép- és Távol Keleten), amelyek javíthatnák a magyar népesség induló kormegoszlását. (Egyébként Európában sincsenek már sehol fiatal tartalékseregek, legközelebb Törökországban lelhetünk ifjú társadalomra.)

Ezért nem is a 60 évesnél, hanem a 65 évesnél idősebb magyarországi lakosság arányát érdemes vizsgálni:

- 2017-ben minden hatodik magyar volt 65 évesnél idősebb (a lakosság 18,3%-a). Ez az arányszám

- 2030-ban már 24%,

- 2040-ben 28% lesz és

- 2060-ra elérheti a 33%-ot.

Vagyis 2030 körül már minden negyedik lakos, 2060 körül már minden harmadik lakos 65 évesnél idősebb lesz Magyarországon!

Vajon kibírja ezt a nyugdíjrendszer? És a szociális ellátórendszer? És az egészségügyi rendszer? Költői kérdések, a válaszokat sejthetjük mindannyian.

 

A helyzetet a migráció billentheti valamilyen irányba, elvileg a bevándorló fiatal tömegek sokat segíthetnek a befogadó államok nagy társadalmi elosztó rendszerei működőképességének fenntartásában, miközben a fiatalok kiáramlása súlyos helyzetbe hozhatja a jellemzően egyébként is szegény kibocsátó államokat.

Ez a téma politikailag rendkívül kényes, nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt a világon.

Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy az elöregedő fejlett társadalmak egy idő után kényszerűen másként értékelik majd a migrációt, mint ma.

 

Az idősek világnapján így minden évben egyre több idős embert köszönthetünk.

Kívánjunk idős honfitársainknak e jeles napon is minél hosszabb életet a lehető legjobb egészségben és anyagi helyzetben, szeretteik és barátaik örömteli körében!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...