Hogyan érvényesíthető a korábban szerzett korkedvezmény?

Hogyan érvényesíthető a korábban szerzett korkedvezmény?

2020. 11. 16.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nyugdíjtörvény 2014. december 31-éig alkalmazandó rendelkezései szerint a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők korkedvezményben részesültek. Hogyan érvényesíthető ez a korkedvezmény idén?

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha Önnek személyes kérdése van a korhatár előtti ellátással kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


Érvényesíthető-e korkedvezmény 2020-ban?


A nyugdíjtörvény 2014. december 31-éig alkalmazandó rendelkezései szerint a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők korkedvezményben részesültek. A korkedvezmény lényege, hogy a jogosult a korhatár előtti ellátás - nem az öregségi nyugdíj - megállapítását az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál annyi évvel alacsonyabb életkorban igényelheti, ahány év korkedvezményt szerzett. Korkedvezmény 2015. január 1-jétől már nem szerezhető, de a korábban megszerzett korkedvezmény - időkorlát nélkül - korhatár előtti ellátás igénybe vételére jogosít.

A korábbi szabályok szerint kétévi korkedvezményben részesült az a férfi, aki legalább tíz éven át és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az a személy, aki legalább hat éven át 100 kPa-nál (vagyis a normál légköri nyomásnál) nagyobb nyomású légtérben dolgozott. Emellett az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerinti egy év korkedvezményre - az egyéb feltételek teljesítése esetén - a bányász akkor is jogosult, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben csak három évet töltött el.

A korkedvezmény további egy-egy év férfi esetén minden újabb öt, nő esetében minden újabb négy, illetőleg 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka esetében minden újabb háromévi munka után, amelyet az érintett személy 2014. december 31. előtt korkedvezményre jogosító munkakörben végzett. A korkedvezményre jogosító különböző munkakörökben eltöltött időket egybe kell számítani. A 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehető idő minden harminc napját ötven nappal kell a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben eltöltött időhöz hozzáadni.

Korkedvezményt még 2014. december 31-éig is csak azokban a munkakörökben lehetett szerezni, amelyeket a nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet ma már hatályát vesztett melléklete sorolt föl. 2007. január 1-jétől a munkáltatók többletjárulék-fizetése alapozta meg - az egyéb korkedvezményre való jogosultsági feltételek fennállása esetén - a korkedvezményre való jogosultságot. A foglalkoztató korkedvezmény-biztosítási járulékfizetési kötelezettsége 2014. december 31-ig állt fenn. 

A korkedvezményre jogosító munkaköröket az említett melléklet tételesen tartalmazza. A munkaköri jegyzék azt is rögzíti, hogy egy adott munkakör milyen feltételek fennállása esetén ad jogot korkedvezményre. A jegyzékben szereplő munkaköri meghatározásokat kiterjesztően értelmezni nem lehet.

Ha egy adott munkakör a korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékében nem szerepel, de a korkedvezmény hatálya az üzemre kiterjed, és a munkáltató által megadott munkaköri leírás szerint a végzett munka megegyezik a jegyzékben lévő munkaköri leírás szerinti munkavégzéssel, a munkakört korkedvezményre jogosítónak kell elismerni az azonosítási eljárás során, amelyet a korkedvezményes igényeket elbíráló nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek végezhetnek el.

A korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött idő igazolására elsősorban a társadalombiztosítási nyilvántartások szolgálnak alapul, akárcsak bármely más szolgálati idő esetében. Ha ennek alapján nem állapítható meg a korkedvezményre jogosító idő, akkor ezt az időt munkakönyvvel, korabeli nyilvántartás alapján kiállított foglalkoztatói igazolással, a gazdálkodó szervezetnél a korkedvezményes munkakörök vizsgálatára és igazolására létrehozott bizottság megállapításai alapján kiadott igazolással vagy hasonló okirattal lehet igazolni. 

Ha a korkedvezményre jogosító idő így sem állapítható meg (vagy nincsenek ilyen dokumentumok), akkor egyéb hitelt érdemlő módon (azaz lényegében tanúvallomásokkal) is bizonyítható a korkedvezményes munkakörben eltöltött idő. Megkönnyíti a tanúvallomások pozitív értékelését, ha a tanúk (legalább két tanú) az igénylő munkatársai voltak az adott munkahelyen és részükre a vitatott időt korkedvezményes időként már elismerték.

A nők kedvezményes nyugdíjához szükséges legalább 40 évi jogosító idő nem csökkenthető a korkedvezmény éveinek számával! Ha egy hölgy például 5 év korkedvezményt szerzett, akkor nem csökkentheti ezzel az 5 évvel a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő legalább 40 évi hosszát. A korkedvezmény éveit kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatár éveinek számából lehet levonni és az így kapott életkorban lehet élni a korhatár előtti ellátás igénylésének a lehetőségével. A nők kedvezményes nyugdíja, illetve a korhatár előtti ellátás egymástól teljesen független lehetőségek.


Ide kattintva iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy a nyugdíjakat érintő minden fontos fejleményről időben értesüljön!​

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...