Nyugdíj újraszámítási feltételeinek kedvező módosítása a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek részére

Nyugdíj újraszámítási feltételeinek kedvező módosítása a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek részére

2022. 08. 08.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Kedvezően módosult a nyugdíj újraszámítási lehetősége a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesült személyek részére.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha Önnek is kérdése lenne a nyugdíj megállapításával, (újra-)számításával, emelésével, növelési lehetőségeivel kapcsolatban, akkor azt IDE KATTINTVA tegye föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

A nyugdíj újraszámítási feltételeinek kedvező módosítása a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek részére

1.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény 73.§-a 2022. július 28-ától kedvezően módosította a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18.§ (3) bekezdését, amely a nyugdíj kérelemre történő újraszámítási lehetőségéről szól, ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy betölti a nyugdíjkorhatárát, és az ellátásban vagy járandóságban részesülés tartama alatt legalább 365 napot dolgozott.

2022. július 28-áig ilyen újraszámítási kérelem csak az érintett személy nyugdíjkorhatára betöltését követő 6 hónapon belül volt benyújtható, ha ezt a határidőt elmulasztotta (és az esetleges igazolási kérelmét elutasították), elvesztette az újraszámításra való jogosultságát.

A módosítás eredményeként az, akinek korábban azért utasították el a nyugdíj újraszámítása iránti kérelmét, mert a nyugdíjkorhatára betöltését követő hat hónapon túl nyújtotta azt be, ismételten kérheti az újraszámítást. Hasonlóképpen az is kérheti a nyugdíja újraszámítását, aki az újraszámítás feltételeit teljesítette ugyan, de korábban mégsem adott be ilyen kérelmet.

A kérelemre az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően a nyugdíjat ismételten megállapítják, ha az így megállapított nyugdíj magasabb a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság (levonás nélküli) összegénél.

Ebben az esetben a különbözet összegét visszamenőlegesen - de legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra - is folyósítják. 

2.

A korhatár betöltésével a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot (ez utóbbit a 15%-os csökkentés nélkül)  változatlan összegben öregségi nyugdíjként folyósítják tovább. 

Az öregségi nyugdíj összegének újraszámítását akkor lehet kérni, ha az érintett személy legalább 365 nap szolgálati időt szerzett a korhatár előtti ellátása vagy a szolgálati járandósága mellett végzett munkával. 

Noha az ellátást vagy járandóságot az öregségi nyugdíj számítására vonatkozó szabályok szerint állapították meg, az újraszámított nyugdíj összege mégis jelentősen eltérhet a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság összegétől, alapvetően három tényező miatt:

a) a számított nettó életpálya átlagkereset meghatározása során figyelembe kell venni a korhatára betöltéséig terjedő időszakban szerzett, társadalombiztosítási járulék alapját képező kereseteket is, 

b) a szolgálati idő annyi nappal nő, amennyit a korhatára betöltéséig terjedő időben az érintett keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban (munkaviszony, vállalkozási jogviszony, stb.) töltött, így a nyugdíj újraszámítása esetén figyelembe veendő szolgálati ideje egész években mért hosszától függő nyugdíjszorzó százalékos mértéke is nőhet,

c) egy későbbi évben megállapítandó nyugdíjra vonatkozó valorizációs szorzók jelentősen magasabbak lehetnek a korábbi években alkalmazandó szorzóknál, így a számított nettó átlagkereset összegét jelentősen növelhetik.

A fenti tényezők miatt az újraszámítást feltétlenül célszerű kérelmezni, ha annak feltételei teljesültek.


A módosító törvény vonatkozó rendelkezése:

2022. évi XXIV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról

30. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

73.§ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az öregségi nyugdíj (1) vagy (2) bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, mialatt korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesült. A kérelemre a nyugdíjmegállapító szerv az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően az öregségi nyugdíjat ismételten megállapítja, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1), illetve (2) bekezdés szerint folyósított összegnél. Az öregségi nyugdíj ismételt megállapítása esetén a különbözet visszamenőlegesen – legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra – járó összegét is folyósítani kell.”


A módosítás nyomán a Kenytv. 18.§-ának hatályos szövege a következő:

18. § (1) Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak a 4. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

(3) Az öregségi nyugdíj (1) vagy (2) bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, mialatt korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesült. A kérelemre a nyugdíjmegállapító szerv az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően az öregségi nyugdíjat ismételten megállapítja, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1), illetve (2) bekezdés szerint folyósított összegnél. Az öregségi nyugdíj ismételt megállapítása esetén a különbözet visszamenőlegesen - legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra - járó összegét is folyósítani kell.

(4) A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az (1)-(3) bekezdés az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését említi, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni.

 

IDE KATTINTVA iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, hogy ne maradjon le a nyugdíjakat és hasonló ellátásokat érintő fontos fejleményekről!

 

 

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...