Az ideiglenes özvegyi nyugdíj feltételei, tartama és összege 2019-ben

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj feltételei, tartama és összege 2019-ben

2019. 03. 29.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos rengeteg kérdés nyomán ismét összefoglalom e hozzátartozói nyugellátás legfontosabb feltételeit (az elhunyt és az özvegy esetében előírt feltételek, igénylés, az ellátás összege).

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha ismerni akarja az özvegyi nyugdíjjal és az árvaellátással kapcsolatos jogokat és lehetőségeket, iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére!

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósításának tartama

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj alapesetben az elhunyt halálának időpontjától számított egy évig folyósítható.

Abban az esetben viszont, ha

- az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár (ha ez későbbi időpont, mint az elhunyt halálától számított 1 év), míg

- ha fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket tart el, a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.

A fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, árvaellátásra jogosult gyermek fogyatékosságát a fogyatékossági támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakhatósági állásfoglalásával, tartós betegségét pedig a a családi pótlékra vonatkozó szabályok alkalmazásával  szakorvosi igazolással kell igazolni.

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 %-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette (ha már nyugdíjas volt), vagy megillette volna (ha még nem volt nyugdíjas).

Kivétel természetesen van, hiszen az elvált, továbbá a házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személy ideiglenes özvegyi nyugdíja a részére az elhunyt által haláláig nyújtott házastársi tartásdíj összegénél több nem lehet. (A tartásdíjat a bíróság hagyhatja jóvá vagy állapíthatja meg, vagy közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozat tartalmazhatja. Ilyen tartásdíj hiányában az elvált vagy egy évnél hosszabb ideje különélő házastárs nem jogosult özvegyi nyugdíjra.)

 

Az özvegyi nyugdíj igénylése

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat nem állapítják meg hivatalból, azt mindenképpen az özvegynek kell igényelnie!

Ide kattintva töltheti le az igényléshez szükséges nyomtatványt.  

Ha a nyomtatványt számítógéppel kívánja kitölteni, akkor ide  kattintson.  

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az igénylést a halálesetet követően mielőbb célszerű beadni, mivel az ideiglenes özvegyi nyugdíj csak addig állapítható meg, amíg az igényléstől visszaszámított hat hónapon belül lehetőség van a jogosultság megszerzésére, azaz legalább egy havi ellátás megállapítására.

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj kettős feltételrendszere

 

Minden özvegyi nyugdíj – így az ideiglenes özvegyi nyugdíj - sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és az özvegyi nyugdíjat igénylő részéről egyaránt teljesülniük kell.

 

Az elhunytra vonatkozó legfontosabb feltételek

 

Az elhunyt jogszerzőre előírt feltétel, hogy a halál időpontjában saját jogú nyugellátásban részesüljön vagy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezzék.

Vagyis özvegyi nyugdíjra az jogosult,

- akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy

- akinek házastársa

a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és

aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy

ab) összesen legalább 2 év,

b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,

c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,

d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,

e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,

f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év

szolgálati időt szerzett.

Özvegyi nyugdíjra az is jogosult, akinek házastársa a fenti rendelkezések szerinti szolgálati időt nem szerezte meg, de az alacsonyabb életkorhoz előírt szolgálati időt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően szolgálati idejében a haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. (E harminc napba nem lehet beszámítani a keresőképtelenség idejét.)

Ha az elhunyt szolgálati ideje nem éri el a 25 évet, akkor nem az általános szabályok szerint kell megállapítani a részére járó virtuális nyugellátást. Ennek kapcsán a további részleteket IDE KATTINTVA olvashatja el! 

Fontos kiegészítő rendelkezések:

a) az özvegyi nyugdíjra történő jogszerzés szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni azt az időtartamot, ami alatt az elhunyt jogszerző rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesült. (Ezek az időtartamok ugyanis a saját jogú nyugellátás számítása során nem vehetők figyelembe.)

b) a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok időtartama nem csak 1998 előtti tanulmányok, hanem azt követő tanulmányok esetén is, időpontra tekintet nélkül szolgálati időnek minősül az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság megállapítása során (az öregségi nyugdíj számítása során ugyanis csak az 1998 előtti időszakok vehetők figyelembe).

 

Az özvegyre vonatkozó legfontosabb feltételek

 

Az özvegyre előírt feltétel, hogy házastárs (bejegyzett élettárs) vagy élettárs legyen, és teljesítse az ezzel kapcsolatos törvényi előírásokat.

Özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával ennek haláláig

a) egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy

b) megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt. (Élettársa után nem jogosult özvegyi nyugdíjra az, aki az együttélési időszak vagy annak egy része alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesült.)

Az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a rá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a házasságból (a korábbi együttélésből) gyermek származott, vagy a házastársak a házasság megkötésétől öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek.

Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. (Ilyen esetben az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege nem lehet magasabb, mint a házastársi tartásdíj összege.)

A házastárssal azonos jogokat élvez a bejegyzett (azonos nemű) élettárs.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követő helyzetről olvassa el az özvegyi nyugdíjakról szóló részletes összefoglalómat.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...