Kivételes árvaellátás 2020-ban

Kivételes árvaellátás 2020-ban

2020. 09. 08.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Kivételes árvaellátást igényelhet az az árva, akinek az elhunyt szülője nem szerzett elég szolgálati időt ahhoz, hogy az árvaellátást meg lehessen állapítani.

K Küldés K Nyomtatás

 

 


Ha személyes kérdése van a hozzátartozói nyugellátásokkal (özvegyi nyugdíjjal, árvaellátással) kapcsolatban, akkor azt IDE KATTINTVA teheti föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.
 

 


Kivételes árvaellátás 2020-ban


1.

Kivételes árvaellátást igényelhet az az árva, akinek az elhunyt szülője nem szerzett elég szolgálati időt ahhoz, hogy az árvaellátást meg lehessen állapítani.

Kivételes árvaellátás engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság iránti igény jogerős elutasítását követően,  az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján van lehetőség. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (vagyis be kell mutatni a rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetet).

Ez alól egyetlen kivétel van: ha a 16 évesnél fiatalabb gyermek árvaellátás iránti igényét amiatt utasítják el, mert az elhunyt szülő a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, a kivételes árvaellátás megállapítása iránti eljárást hivatalból kell megindítani.

2.

Kivételes árvaellátás akkor engedélyezhető, ha az elhunyt szülő az előírt szolgálati idő legalább felével rendelkezett, és az árva megfelel az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás engedélyezhető akkor is, ha 

- az elhunyt szülő az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy 

- az árva középfokú iskolában nem nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben folytat tanulmányokat, vagy 

- az árva az elhunyt szülő halálakor a 16. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem, és egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos (ezt az árvaellátást meg kell szüntetni, ha az árva már nem megváltozott munkaképességű), vagy

- ha a külföldön is biztosítási időt szerzett elhunyt szülő Magyarországon nem szerezte ugyan meg az árvaellátás megállapításához szükséges szolgálati időt, de az árva alapvető szükségleteinek a biztosítása veszélyeztetve van, és az árvaellátásra való jogosultság fennállása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek vagy kétoldalú szociális biztonsági egyezmények alapján figyelembe vehető szolgálati időre vonatkozó adatoknak a beérkezéséig nem bírálható el (ez a kivételes árvaellátás az árvaellátás iránti kérelem elbírálásának időtartamára állapítható meg, és a végleges árvaellátásra való jogosultság megállapítását követően előlegnek minősül).

3.

Kivételes méltányosságból az árvaellátás megállapítható, vagy a már megállapított árvaellátás meghosszabbítható, ha a 25. életévét betöltött árva felsőfokú oktatási intézményben nappali képzésben folytat tanulmányokat. 

Ez a kivételes árvaellátás a felsőoktatási intézményben első nappali alap- és mesterképzésben vagy osztatlan képzésben folytatott, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb az árva 27. életévének betöltéséig állapítható vagy hosszabbítható meg.

A Magyar Államkincstár Központ e feltételek hiányában is engedélyezheti a folyósított árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítását.

4.

A kivételes árvaellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az a jogosultsági feltételek megléte esetén jogszerűen megilletné az árvát. 

A kivételes árvaellátás engedélyezett összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének (2020-ban is 28.500 Ft) a másfélszeresét, de nem lehet kevesebb annak a felénél, vagyis 14.250 és 42.750 forint közötti összegben állapítható meg. Az engedélyezett összeg megállapításánál figyelemmel kell lenni a hiányzó szolgálati idő tartamára.

 

Ne feledkezzen el föliratkozni a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat érintő minden fontos fejleményről!

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...