Szociális ellátásokkal kapcsolatos GYIK

„Azt nem értem, miért kell a 45 nap álláskeresési járadék, ha valaki 5 éve pl. nem tud elhelyezkedni? A 45 nap álláskeresési járadékot meg az kapja, aki előtte 3 évben dolgozott másfél évet kb. A segély éppen azért kellene, mert valaki évek óta nem tud elhelyezkedni. Nem?”

Kedves Erzsébet,

a munkanélküli ellátásokat rendszerét nagyon megszigorították, az új rendelkezések nem hagynak nagy mozgásteret...

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy az ellátásokkal kapcsolatos fejleményekről időben értesüljön!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

„Jónapot kívánok! Anyósom nevében írok Önnek hogy olvastuk hogy lehet egyszeriben igényelni 80ezer forintott mivel ő nyugdíjas sajnos csak 41ezer forintott kap és ez neki kevés mert villanyt vizet fát kell venni belöle és van mikor kevés sajnos ezt szeretném Öntöl megkérdezni hogy lehet igényelni. Hozzá teszem hogy beteges....”

Kedves Zsuzsa,

ilyen lehetőségről sajnos nincs tudomásom.

Anyósa a nyugdíja alacsony összegére tekintettel kérhet méltányossági nyugdíjemelést (ennek összege min. 2.850, max. 7.125 Ft), illetve egyszeri segélyt  (ennek összege 15.000 Ft és 42.750 Ft közötti összeg lehet).

Egyszeri segély 

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

•  a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

•  a 85.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

Ezen a nyomtatványon lehet igényelni:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K17.pdf?rnd=0.9078018614090979

Méltányossági nyugdíjemelés

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot.

Ezen a nyomtatványon lehet igényelni:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K16.pdf?rnd=0.3387532662600279

E lehetőségek mellett az önkormányzattól lehet kérni - a helyi rendeletében meghatározott feltételekkel - önkormányzati segélyt.

Iratkozzon föl az ingyenes hírlevelemre, hogy a nyugdíjakat és egyéb ellátásokat érntő fejleményekről ne maradjon le...

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Szép jó estét ! Eredményünk a gyermekemnek 19 éves B1 40 % erre kaphat e szociális ellátást ?180 nap biztosítási idővel rendelkezik, válaszát előre is köszönöm Süvegesné Marika ”

Kedves Süvegesné Marika,

B1 alapján legfeljebb 3 évig rehabilitációs ellátás járhat, a következő feltétel teljesülése esetén:

2. § (1) Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki

a) a kérelem benyújtását megelőző

aa) 5 éven belül legalább 1095 napon át,

ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy

ac) 15 éven belül legalább 3650 napon át

a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt;

b) keresőtevékenységet nem végez és

c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt.

Ha ez a feltétel teljesül, akkor a gyermeke rehabilitációs ellátásra jogosult.

Iratkozzanak föl az ingyenes hírlevelemre, hogy az ellátásokkal és nyugdíjjal kapcsolatos fejleményekről időben értesüljenek!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Kis menyem 3 éve költözött hozzánk, addig folyamatos munkaviszonya volt 15 év. Itt sajnos csak rövid ideig talált munkát, néhány hónapot, majd a babavárás örömei jöttek. Volna. Sajnos a babát elvesztettük, mire képes lett volna munkába állni újabb megpróbáltatás elé néztünk. A rendszeres szűrővizsgálatok ellenére tüdőtumort diagnosztizáltak nála csontáttéttel. Amikor nem volt munkája, az egészség biztosítási járulékot fizette és fizeti mind a mai napig. Most túl a 4 kemo kezelésen még 2 vár rá, hogy műthető állapotba hozzák. Kérdésem, milyen anyagi ellátást igényelhet és meddig. A fiam keresete van egyedül, és mivel külföldön dolgozik, most szabadságon van. Sajnos ez jövő hónapban lejár, természetesen megtakarítása van, egy darabig fedezni tudja a költségeket amíg el tud itt helyezkedni. Ha jár valamilyen ellátás azt hol kell igényelni? ”

Kedves Bata Lászlóné,

mindenekelőtt a lehető legnagyobb mértékű jobbulást kívánom a kedves menyének!

A menye a kezelőorvosával folytatott konzultációja alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátását igényelheti, ha az elmúlt 5 évben legalább 3 évig, vagy 10 évben legalább 7 évig, vagy 15 évben legalább 10 évig TB biztosított volt (fizette a mindenkori egészségbiztosítási járulékokat).

Az ellátás a felülvizsgálaton elvégzett komplex minősítés eredményétől függően rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás lehet. A részleteket olvassák el a mellékelt összefoglalóimban:

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/megvaltozott-munkakepesseguek-ellatasai/ellatasok/rehabilitacios-ellatas/rehabilitacios-ellatas-2016-ban

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/a-rokkantsagi-ellatasrol

A feltételekről és a teendőkről a mellékelt kormányhivatali tájékoztatást is olvassák el:

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/82/NRSZH00001

Iratkozzanak föl az ingyenes hírlevelemre, hogy időben értesüljenek az ellátásokat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„1956.12.31-én születtem, jelenleg közmunkán vagyok 2017.02.28-ig. Szeretném a NYES-t megigényelni. Kérdésem: A NYES alapja a közmunkabérem alapja ? Mivel segédmunkásként vagyok alkalmazva, ez a bér kevesebb mint a minimálbér . Tisztelettel: Madarászné Semsei Margit”

Kedves Margit,

a nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, időtartama pedig addig az időpontig terjed, amikor az álláskereső öregségi nyugdíjra jogosulttá válik. Abban az esetben, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló járadékalap a minimálbérnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a tényleges járadékalap alapul vételével kell megállapítani. 

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Tisztelt Címzett! Érdeklődni szeretnék az alábbi üggyel kapcsolatban. Pedagógusként mentem el szülni és június 20-tól jogosult vagyok a GYED-re (előtte a CSED-et folyósították). Az iskolámban azonban aláírattak velem egy papírt, miszerint a GYED ideje alatt fizetés nélküli szabadságot veszek igénybe. A kérdésem ezzel kapcsolatos: ezen időszak (amíg GYED-en vagyok és fizetési nélküli szabadságon) szolgálati időnek számít-e? Ha nem, akkor intézkednem kell, hogy nem kérem a fizetés nélküli szabadságot.”

Kedves Borbála,

a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18.'§ (2b) bekezdése szerint a (2a) bekezdés tekintetében (a nők kedvezményes nyugdíja szempontjából) jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.

Tekintve, hogy minden jogosultsági idő egyben szolgálati idő is, a gyed folyósításának időtartama természetesen szolgálati időnek minősül.

Ezt egyébként kimondja a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja is, amely szerint szolgálati időként kell figyelembe venni a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát.

Iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugellátásokat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

 

 

„Tiszteletem nyugdij Guru .komplex minősitési vizsgálaton kaptam összes szervezeti egészségi károsodás 56 % minősítés C2 egészségi állapotom 44 % kérdésem 4 órában véllalhaték-e munkát mivel sok olyan embert ismerek akik ojan betegek mint én veste transzplantáltak és dolgoznak 4 órában 47-ezer a nyugdijam 36 éves vagyok és szeretnék 4 órában dolgozni és még az lenne a kérdésem hogy fel függeszteni illetve ha szüneteltetni szeretném a nyugdijam akkor meddig lehet szünetelteni és mit kell tennem ha szüneteltetni szeretném és persze rokant nyugdijat kapok .kérem minél hamarabbi válaszát kérem- köszönöm.”

Kedves Zsuzsanna,

C2 minősítés alapján kapott rokkantsági ellátása mellett időbeni korlátozás nélkül vállalhat munkát. Arra kell ügyelnie, hogy három egymást követő hónap mindegyikében a bruttó keresete ne haladja meg a mindenkori minimálbér másfélszeresét.

A részleteket olvassa el az erről írt összefoglalómban:

 https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/megvaltozott-munkakepesseguek-ellatasai/ellatasok-melletti-munkavegzes/rokkantsagi-es-rehabilitacios-ellatas-melletti-munka-es-kozterhei

A rokkantsági ellátás szünteltetését nem kérheti, csak a megszüntetését.

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„2016 februárjától öregségi nyugdíjas lettem. Előtte rokkantsági ellátást kaptam/2002-ben daganat miatt kivették a jobb oldali 3 tüdő lebenyemet/ Mivel a kiszámolt öregségi nyugdíjam kevesebb lett mint a rokkantsági ellátás, így kérelmezni kellett hogy azt az összeget amit eddig kaptam azt a továbbiakban öregségi nyugdíjként kapjam. Ekkor az ügyintéző hölgy adott 1 papírt a méltányossági nyugdíjemeléshez és 1 másikat az egyszeri segély igényléséhez. Azt mondta hogyha megkapom a választ Pestről a kérelemre akkor küldjem be ezeket a kitöltött papírokat Pestre. Ma bementem itt a városunkba a kormányablakhoz, ott viszont azt mondták hogy 3 évig nem kérhetek. Szeretném tudni mi az igazság, mert nem én kértem a papírokat hanem az ügyintéző hölgy adta hogy alacsony a nyugdíjam és ez jár. Nem tudom most mit csináljak beküldjem vagy sem. Én megelégednék a nyugdíj emeléssel is. Válaszát előre is köszönöm: Rucz Mihályné”

Kedves Rucz Mihályné,

olvassa el az erről írt rövid összefoglalómat:

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mit-kell-tenni-a-nyugdijkorhatar-kozeledtevel-annak-aki-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasaban-reszesul

Amint az összefoglalóból is kiderül, ha Ön 1955 előtt született és 2011 végén már részesült rokkantsági nyugdíjban, akkor az öregségi nyugdíja összege nem lehet kevesebb, mint a korhatára betöltése idején kapott rokkantsági ellátása. Ha esetleg a nyugdíja most kevesebb lenne ennél az összegnél, akkor az összefoglalómban megjelölt jogszabályra hivatkozva adjon be egy kérelmet a nyugdíjfolyósító részére, hogy e jogszabállyal összhangban az öregségi nyugdíja összegét a volt rokkantsági ellátása összegére egészítsék ki.

Méltányossági nyugdíjemelésre valóban csak a nyugdíjmegállapítást követő 3 év múlva adhat be kérelmet.

A méltányossági nyugdíjemelésről olvassa el ezt az összefoglalómat:

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/kiveteles-nyugellatas-emeles

Egyszeri segélyt évente egyszer kérhet, erről olvassa el ezt az összefoglalómat:

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/egyszeri-segely

Iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugellátásokat érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

 

„Jó napot kívánok! Legyen szíves segíteni édesanyám 62 éves állás keresési támogatását ki merítette de csak 44 napja van 45 helyett ezért nem tud nyes-re kérelmet beadni,hogy és hol tudok rajta segíteni mert a hivatalok nem tudják hogy hova forduljunk 22800ft-ból él nevetséges és nem tudják hogy hova forduljon. Válaszát előre is köszönöm!”

Kedves Ágnes,

a nyes feltételeit az alábbi összefoglalóm tartalmazza:

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mindent-a-nyugdij-elotti-allaskeresesi-segelyrol-a-nyes-rol-2015-ben

Ha az előírt 45 napból csak egyetlen nap hiányzik, a többi feltétel pedig teljesült, adjanak be méltányossági kérelmet a munkaügyi kirendeltségen. 

Ha ezt nem fogadná el a hivatal, akkor sajnos csak az aktív korúak ellátása iránti kérelem jöhet számításba, amelyet a járási hivatalban kell kérni (foglalkoztatást helyettesítő támogatás az új neve ennek az ellátásnak). Ennek részleteiről olvassák el ezt a tájékoztatót:

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23597

Ha még nem tette meg, kérem, iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugellátásokat és egyéb ellátásokat érintő fejleményekről és az időskorra való felkészülés lehetőségeiről.

Kérem, ha teheti, kisösszegű adományával járuljon hozzá a NyugdíjGuru-válaszok INGYENESSÉGÉNEK megőrzéséhez! Eddig több, mint 11 ezer hozzám forduló kérdezőnek segítettem tisztázni a helyzetét és lehetőségeit, s a kérdések áradata napról-napra nő. Annak érdekében, hogy továbbra is fizetség nélkül segíthessek ilyen sok embernek, s egyúttal ne reklámokkal árasszam el a portálomat, az Ön segítségére is szükségem van, ha egyetért a leendő és jelenlegi nyugdíjasokat és egyéb ellátásban részesülőket segítő céljaimmal. Köszönöm!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

„Rokkantsági ellátott E kategória minősül e főállásnak egyéni vállalkozásnál vagy bt beltagnál? Lehet e másodállású vállalkozó? Mennyit kell fizetni havonta? Bizosítási ületkötés, fenntartás. Internetes kötés, netes munkavégzés.Milyen formát érdemes választani, ha szakmai végzettsége az ellátottnak van, aki súlyos mozgáskorlátozott, a társ ápolási díjat kap. A választ előre is köszönöm! ”

Kedves Farkas Tiborné,

a Tbj. (1997. évi LXXX. törvény) 4.§ e) pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Ebből következően a rokkantsági ellátásban részesülő személy vállalkozóként nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak.

A további válaszokat megtalálja az e témáról írt összefoglalómban: 

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/megvaltozott-munkakepesseguek-ellatasai/ellatasok-melletti-munkavegzes/rokkantsagi-es-rehabilitacios-ellatas-melletti-munka-es-kozterhei

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

Kérem, várjon... Kérem, várjon...