Idősotthonokkal, nyugdíjasházakkal kapcsolatos GYIK

„Egy nem állami fenntartású szociális intézményben dolgozom mint pénztáros, melynek fenntartója a központi költségvetésből támogatásban részesül. A Kjt.55-80. § vonatkozik az intézményben dolgozókra. Hamarosan meglesz a 40 év szolgálati időm és nyugdíjba megyek. A kérdésem az lenne, hogy vonatkozik-e rám miszerint a nyugdíjba vonuló közalkalmazott munkaviszonyát felmentéssel kell megszüntetni. Munkáltatóm szerint nem, mert az én munkámra nem kap támogatást, tehát nem ápoló, gondozó vagyok. Én úgy gondolom, hogy a támogatást az ellátottak után kapja az intézmény. amibe minden dolgozó beletartozik. Erre az analógiára a 25 éves jubileumi jutalmamat sem fizették ki. Köszönöm válaszát, üdvözlettel: Vanyek Béláné ”

Kedves Ilona,

a szociális törvény  (1993. évi III. törvény)  94/L. § (4) bekezdése szerint a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, szolgáltató a munkavállalók számára … legalább a Kjt. 55-80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.

Így annál a munkáltatónál, amelyik költségvetési normatívát kap, a Kjt. és a Kjt. végrehajtási rendeletének jelentős részét, a munkaidőre, pihenőidőre, valamint az előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó szabályokat szintén alkalmazni kell.

Például a munkavállalót a Kjt. szerint be kell sorolni, alapbérét pedig legalább a közalkalmazotti bértábla szerint kell megállapítani, emellett a munkavállalót megilletik a Kjt-ben szabályozott pótlékok, és a munkavállalónak is jár jubileumi jutalom.

Az Ön munkáltatója a jubileumi jutalom tekintetében tehát alaptalanul hivatkozik arra, hogy Ön nem gondozói munkakörben dolgozik, mert a fenti idézett rendelkezés az intézmény összes dolgozójára vonatkozik. 

Ami a nők kedvezményes nyugdíjának igénylése miatti munkáltatói felmentés Kjt-ben előírt kötelezettségét illeti, más kérdés. E tekintetben Ön nem közalkalmazott és a Szoc.tv. sem rendeli alkalmazni a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit, így a munkáltatója nem köteles az Ön munkaviszonyát felmondással megszüntetni (a közalkalmazott munkáltatói felmentése analógiájára). Természetesen törekedhet arra, hogy a munkáltatói felmondás legyen a munkaviszonya megszüntetésének módja, de ha erre a munkáltató nem hajlandó, akkor próbáljon közös megegyezéses megszüntetést kialkudni.

Ha még nem tette meg, kérem, iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nők kedvezményes nyugellátását érintő fejleményekről!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

Kérem, várjon... Kérem, várjon...