Új valorizációs szorzók a nyugdíj és a nyugdíjnövelés összegének megállapításához 2015-ben

2015. 03. 30.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

Új valorizációs szorzók a nyugdíjszámításhoz és a nyugdíjnöveléshez - miért fontos?

Megjelent a Kormány 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (TnyR.) módosításáról.

A rendelet két melléklete tartalmazza a 2015. évben hatályos valorizációs szorzószámokat:

a) a keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok (1950-2013. közötti évekre) 2015. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén, illetve

b) a keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2015. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő – a Tny. 22/A. § szerinti – nyugdíjnövelés esetén (2011-2013. közötti évekre).

A Tny. 101. § (1) bekezdés a) pontjában a Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset, valamint a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatás után járó nyugdíjnövelés alapjául szolgáló kereset, jövedelem meghatározásánál a növelés mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára közzétett adatok alapulvételével minden év márciusában rendeletben határozza meg.

A Tnyr. 15.§ (6) bekezdése szerint a nyugdíj meghatározásának alapjául szolgáló kereseteket a TnyR. 2. számú melléklete szerinti valorizációs szorzószámok figyelembevételével kell növelni. A tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépéséig - a tárgyévet megelőző évi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok figyelembevételével - előleget kell megállapítani. (Ez történt idén a 2015. január 1. és 2015. március 27. között elbírált nyugdíjigények esetében.)

A TnyR. 66/A. § szerint:

(1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban - ha az adott eljárás tekintetében a Tny. vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - az ügyintézési határidő huszonkét munkanap, amely legfeljebb huszonkét munkanappal hosszabbítható meg.

(2) Az ügyintézési határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapon (azaz idén 2015. április 10-én) jár le, ha

a) az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be,

b) a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell, vagy

c) a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani,

és az (1) bekezdés szerinti határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapot megelőzően telik le.

A TnyR. 68. § (1) bekezdése szerint a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés esetén a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a TnyR. 8. számú mellékletében meghatározott valorizációs szorzószámokkal kell a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez igazítani.

"A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2015. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén" című,  az 1950 és 2013 között elért keresetekre vonatkozó, a TnyR. 2. sz. mellékletének hatályos szövegét az 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével elrendelt 1. számú melléklet határozza meg, amely 2015. március 27-től hatályos.

"A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2015. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő - a Tny. 22/A. § szerinti - nyugdíjnövelés esetén" című, a 2011-2013. közötti keresetekre vonatkozó, a TnyR. 8. sz. mellékletének hatályos szövegét az 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében elrendelt 2. számú melléklet határozza meg, amely 2015. március 27-től hatályos.

A fent említett 10 munkanapos ügyintézési határidő 2015. április 10-én jár le.

Összességében tehát mindazok, akik 2015. március 27-ét megelőzően adták be a nyugdíjigényüket, és 2015. március 27-én letelt a 22 napos általános ügyintézési határidő (vagy a 22 napos esetleges hosszabbítás is), előleget kaptak, amely helyett a végleges nyugdíjuk összegéről legkésőbb 2015. április 10-éig dönt a nyugdíjhatóság.

A nyugdíjnövelés összegéről ugyanezen határidőig dönt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, ha a fenti időszakban beadott kérelem a nyugdíjnövelésre irányult.

Kérem, osszák meg barátaikkal, ismerőseikkel ezt az összefoglalót, és persze kérjék meg őket is, hogy osszák tovább és szeressék a NyugdíjGurut :-)

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...