Szakmai átlagkereset és nyugdíj

Szakmai átlagkereset és nyugdíj

2016. 03. 02.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A külföldről áttelepülők magyar nyugdíjának kiszámításához szükséges hatályos szabály ismertetése.

K Küldés K Nyomtatás

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.rendeletnek (TnyR) módosult az a rendelkezése is 2015. január 1-jétől, amely arra az esetre vonatkozik, ha nemzetközi egyezmény a nyugdíj megállapítása tekintetében szakmai átlagkereset figyelembe vételét írja elő.

Ilyen nemzetközi egyezmény alapján számítják ki a nyugdíjat például az Ukrajnából Magyarországra települt személyek esetében. Eszerint azoknak az állampolgároknak a részére, akik az egyik ország területéről a másik ország területére költöztek, azonban az átköltözés után nem dolgoztak tovább, a nyugellátás összegét a megfelelő képzettséggel rendelkező és a nyugellátás időpontjában a fogadó állam hasonló tevékenységet folytató dolgozója szakmai átlagkeresete alapján kell kiszámítani.

A TnyR 14.§ (10) bekezdésének korábbi szövege a következő volt:

Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelembevételét írja elő, akkor ennek összegét a nyugdíjigénylő nyugdíjazását megelőzően betöltött munkakörében, illetőleg ahhoz hasonló munkakörben a nyugellátás megállapításának időpontja szerinti - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által közölt - kereset országos átlaga alapján, de a 2013. január 1-jét megelőző időszakra legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összegének figyelembevételével kell meghatározni.

Az új, 2015. január 1-jétől hatályos szöveg:

Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelembevételét írja elő, akkor ennek összegét a nyugdíjigénylő által leghosszabb ideig betöltött, szolgálati időként figyelembevételre kerülő munkakörben, ennek hiányában ahhoz hasonló munkakörben a nyugellátás megállapításának időpontja szerinti - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által közölt - kereset országos átlaga alapján, de a 2013. január 1-jét megelőző időszakra legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összegének figyelembevételével kell meghatározni.

E rendelkezést nyilván az indokolja, hogy ilyen esetekben a nyugdíjazást közvetlenül megelőző - jellemzően magasabb átlagkeresettel járó - időszak ne gyakorolhasson aránytalanul nagy befolyást a nyugdíj összegére. Ehelyett az érintett személy életpályája során a hossza miatt leginkább meghatározó szolgálati idő alatt szerzett átlagkeresetet kell figyelembe venni.

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...