Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! - Ötödik rész

2015. 05. 08.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! - Ötödik rész

 

Nem győzöm elégszer ismételni a döbbenetes adatokat:

Magyarországon a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 822 ezer hölgy (!!!) és 152 ezer férfi özvegy - összesen: 976 ezer özvegy (!!!) - él, és ahogy gyorsuló ütemben öregszik a magyar társadalom, nyilvánvaló, hogy mennyire fontos a tájékozottság, a jogok ismerete és a szükséges teendők megtétele az özvegyi nyugdíj megszerzése érdekében. 

Az özvegyi nyugdíjról szóló sorozatom első részében ismertettem az özvegyi nyugdíj fogalmát és az özvegyi nyugdíj előfeltételeiről szóló szabályokat.

A második részben ismertettem az ideiglenes özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályokat.

A harmadik részben az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "rendes" özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályokat foglaltam össze.

A negyedik részben a "rendes" özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "megint rendes" özvegyi nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket ismertettem.

Ebben az ötödik részben az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos speciális eseteket ismertetem.  (Özvegyi nyugdíj megosztása, magánnyugdíjpénztári tag özvegyének özvegyi nyugdíja vagy özvegyi járadéka, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék özvegyi jogon, szövetkezeti járadékos özvegyének özvegyi nyugdíja, együttfolyósítás.)

 

Az özvegyi nyugdíjról szóló teljes sorozatomban megtalálnak minden fontos információt az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.

Kérem, osszák meg rokonaikkal és barátaikkal is - sajnos életünk folyamán mindannyiunkat érinthet!

A NyugdíjGuru oldalam megosztásával és lájkolásával minden kedves Olvasóm hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan kritikus tömeget érjünk el együtt, amelynek a hangjára már oda kell figyelnie a kormányzatnak.

Több százezer támogató véleménye a gyorsan öregedő magyar társadalom nyugdíjrendszerének javítása érdekében már nem hagyható figyelmen kívül.

Ezért kérem, hogy ossza és lájkolja a NyugdíjGuru oldalt :-)

 

Teljes sorozatom a következő fejezeteket tartalmazza:

Első rész:

Az özvegyi nyugdíj fogalma

Az özvegyi nyugdíj előfeltételei

Ezt itt olvashatják:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/mindent-az-ozvegyi-nyugdijrol-2015-ben-elso-resz#nogo

Második rész:

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj

Ezt itt olvashatják:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/mindent-az-ozvegyi-nyugdijrol-2015-ben-masodik-resz

Harmadik rész

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "rendes" özvegyi nyugdíj

Ezt itt olvashatják:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/mindent-az-ozvegyi-nyugdijrol-2015-ben-harmadik-resz#nogo

Negyedik rész:

A "rendes" özvegyi nyugdíj megszűnését követően feléledő "megint rendes" özvegyi nyugdíj

Ezt itt olvashatják:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/mindent-az-ozvegyi-nyugdijrol-2015-ben-negyedik-resz

Ötödik rész (ezt olvashatják most):

Speciális esetek (özvegyi nyugdíj megosztása, magánnyugdíjpénztári tag özvegyének özvegyi nyugdíja vagy özvegyi járadéka, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék özvegyi jogon, szövetkezeti járadékos özvegyének özvegyi nyugdíja, együttfolyósítás)

Hatodik rész:

Az özvegyi nyugdíj igényléséhez csatolandó iratok jegyzéke

Ellátottak utazási utalványa özvegyi nyugdíjas részére

Kivételes (méltányossági) özvegyi nyugdíj

Hetedik (záró) rész:

Az özvegyi nyugdíj indokoltsága és korlátai

Zárszó

 

A Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! sorozatom ötödik része:

Az özvegyi nyugdíjjal összefüggő speciális esetek

 

Az özvegyi nyugdíj megosztása

Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani.

Ha az egy évnél hosszabb ideje különélő, illetőleg elvált házastársnak a ráeső arányos résznél kisebb összegű ideiglenes özvegyi nyugdíj jár (miután az legfeljebb a tartásdíj összegéig terjedhet), a különbözet az özvegyi nyugdíjast, illetőleg az együttélés alapján ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosultat illeti meg.

Az özvegyi nyugdíjra jogosult a többi jogosult ellen indított perben az özvegyi nyugdíj más arányú megosztását kérheti. Az özvegyi nyugdíjnak bírói ítélet alapján történő megosztását az ítélet jogerőre emelkedését követő hónap első napjától kell végrehajtani.

Ha a jogosultak száma megváltozik, az özvegyi nyugdíjat meg kell, illetőleg újból meg kell osztani. A megosztásra (újbóli megosztásra) legkorábban a jogosultak számának a változását, illetőleg az igénybejelentést követő hónap első napjától kerülhet sor.

 

Özvegyi nyugdíj olyan elhunyt esetén, aki magánnyugdíjpénztár tagja maradt

a) özvegyi nyugdíj

Ha az elhunyt magánnyugdíjpénztár tagja volt és az egyéni számláján összegyűlt tagdíj összegét átutalták, illetőleg a kedvezményezett özvegy vagy (ha az özvegy nem kedvezményezett) valamennyi kedvezményezett a jogszerző egyéni számláján lévő összegnek az átutalását – a magánnyugdíjpénztár igazolása szerint – kezdeményezte a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, akkor az özvegyi nyugdíjat kizárólag a sorozatom előző részeiben részletesen ismertetett társadalombiztosítási szabályok szerint állapítják meg.

Ha az egyéni számláról a tagdíj összegét nem utalják át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, az elhunyt jogszerzőt megillető saját jogú nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy a  TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a Tny.) alapján kiszámított összeget meg kell szorozni a Tny. 1. számú mellékletében meghatározott szorzószámmal. Az így kapott számított nyugdíjösszeg (ami nagyjából a teljes TB nyugdíj 75%-a lesz) alapul vételével kell az özvegyi nyugdíj összegét meghatározni.

A jogszerző egyéni számláján lévő összeg átutalásának kezdeményezését legkésőbb az ideiglenes özvegyi nyugdíj megállapításáról szóló elsőfokú határozattal szembeni fellebbezési határidő lejártáig a magánnyugdíjpénztár igazolásával bizonyítania kell az özvegynek. A legtöbb esetben az özvegynek célszerű ezt megtennie, kivéve, ha a magánnyugdíjpénztári egyéni számlán az elhunyt házastárs/élettárs magas (több milliós) összeget halmozott föl.

 

b) özvegyi járadék

Az elhunyt biztosított társadalombiztosítási egyéni számláján nyilvántartott nyugdíjcélú befizetéseinek összege alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap az özvegyi nyugdíjra jogosult személy – mint az elhunyt biztosított különös jogutódja – számára özvegyi járadékot fizet, amennyiben az özvegyi járadék összege magasabb, mint a Tny. alapján meghatározott özvegyi nyugdíj összege.

Az özvegyi járadék összegét Kormány rendeletben meghatározottak szerint,

a) az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló, a visszalépő tagi kifizetésekkel csökkentett tagi követelése alapján kell kiszámítani, ha a visszalépő tagi kifizetések összegét nem a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át,

b) az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló tagi követelése alapján kell kiszámítani, ha a visszalépő tagi kifizetések összegét a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át.

Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható.

 

Özvegyi jogon járó nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék

A pótlékban részesült személy elhalálozása esetén, amennyiben az elhalálozás 1995. december 31-ét követően, illetőleg a Szabad Magyarországért Emléklap alapján pótlékban részesült személy elhalálozása esetén 1999. december 31-ét követően történt - az özvegy részére "özvegyi jogon járó nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék" állapítható meg. (Ha valamelyik kedves Olvasómat érinti ez a speciális pótlék és kíváncsi a részletes szabályokra, akkor írjon nekem a NyugdíjGuru Facebook-oldalam Üzenet rovatában.)

 

Szövetkezeti járadék és özvegyi nyugdíj

Özvegyi nyugdíjra jogosult, akinek elhunyt házastársa mezőgazdasági szövetkezeti járadékhoz, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékhoz, illetve mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékához szükséges szolgálati időt megszerezte, illetve mezőgazdasági szövetkezeti járadékosként, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékosként, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékosaként halt meg.

Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos egyéb rendelkezések az előzőekben felsorolt jogosultak esetében megegyeznek az öregségi nyugdíjasok hozzátartozói nyugellátása esetében alkalmazandó Tny. rendelkezésekkel.

 

Együttfolyósítás

A házastárs 1998. január 1-je előtti halála esetén a saját jogú nyugellátást az özvegyi nyugellátással - a megállapításuk időpontjára tekintet nélkül - a Kormány rendeletében meghatározott összeghatárig kell együtt folyósítani.

Ez az összeghatár 2015. január 1-jétől 84.975 forint.

Az özvegy kérelmére azonban a saját jogú nyugellátást a harmincszázalékos mértékben megállapított özvegyi nyugellátással kiegészítve kell folyósítani, ha ez számára kedvezőbb.

A harmincszázalékos mértéket ilyen esetben abból a saját jogú nyugellátási összegből kell meghatározni, amely a jogszerzőt 1997. december 31-én megillette, vagy megillette volna. Ha az özvegyi nyugdíjra az igény 1998. december 31-ét követően nyílik meg, olyan összegű saját jogú nyugdíjból kell az özvegyi nyugdíjat megállapítani, amely a jogszerzőt az özvegyi nyugdíj megállapításának időpontját megelőző naptári év december 31-én megillette volna.

Ha 1997. december 31-ét követően az 1998. január 1-je előtt megszüntetett özvegyi nyugdíjra a jogosultság feléled, az özvegy az öregségi nyugdíja, rokkantsági ellátása, rehabilitációs ellátása mellett - a megállapítás időpontjára tekintet nélkül - kérheti a saját jogú nyugellátást a harmincszázalékos mértékben megállapított özvegyi nyugellátással kiegészítve folyósítani, ha ez számára kedvezőbb.

 

(A Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! sorozatom hatodik része az özvegyi nyugdíj igényléséhez csatolandó iratok jegyzékéről, az özvegy részére járó Ellátottak utazási utalványáról,  illetőleg a kivételes - méltányossági - özvegyi nyugdíj feltételeiről szól majd.)

 

E sorozatomban - Mindent az özvegyi nyugdíjról 2015-ben! - megtalálnak minden fontos információt az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.

A NyugdíjGuru Facebook-oldalam megosztásával és lájkolásával minden kedves Olvasóm hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan kritikus tömeget érjünk el együtt, amelynek a hangjára már oda kell figyelnie a kormányzatnak.

Több százezer támogató véleménye a gyorsan öregedő magyar társadalom nyugdíjrendszerének javítása érdekében már nem hagyható figyelmen kívül.

Ezért kérem, hogy ossza és lájkolja a NyugdíjGuru oldalt, amely szeretném, hogy a lobbierő érdekében mielőbb elérje az egymillió lájkot :-)

Kérem, itt a honlapomon iratkozzon föl a NyugdíjGuru-hírleveleimre is (a jobb oldalon találja a feliratkozó ablakot, "Mindenről tájékoztatlak" címmel), amelyek küldését hamarosan megkezdem!

 

Tisztelettel üdvözlöm Önöket,

 

Dr.Farkas András

 

www.nyugdijguru.hu

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...