Megváltozott munkaképességű emberek munkaszerzése EU támogatással 2014-ben

2014. 06. 23.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

 

A szociális segélyrendszer szolgáltatásainak igénybe vétele helyett (mert ez csak végső menedék lehet, ha már valóban nincs más esély) minden kedves megváltozott munkaképességű Olvasómnak, aki képesnek érzi magát arra, hogy dolgozzon, azt javaslom, próbáljon munkát keresni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott európai uniós támogatások segítségével.

Aki megváltozott munkaképessége ellenére nem részesül rehabiliátációs ellátásban, az kérjen hatósági bizonyítványt a megváltozott munkaképességének hatósági igazolására, majd ennek felhasználásával járjon el a munkahelykeresés során.

 

I.

Első lépés: Hatósági bizonyítvány kérése (aki nem részesül rehabilitációs ellátásban, noha megváltozott a munkaképessége és rehabilitálható lenne)

Az ügyfél kérelmére a megváltozott munkaképesség fennállásának hatósági igazolása céljából hatósági bizonyítvány kérhető.

Mindenekelőtt annak célszerű a hatósági bizonyítvány kiállítását kezdeményeznie, aki egészségi állapotára, a fennálló egészségkárosodására tekintettel

- nem igényel rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátást, vagy

- egyéb körülményei miatt (keresőtevékenység, rendszeres pénzellátás, meghatározott biztosítási idő, stb.) nem válna ilyen ellátásra jogosulttá.

Emellett célszerű annak is hatósági bizonyítvány kiállítását kérnie, aki egészségi állapotáról olyan igazolással rendelkezik, amellyel már nem tekinthető megváltozott munkaképességűnek (házi orvosi, szakorvosi vélemények, illetve már nem érvényes orvosszakértői vélemény).

Célszerű lehet olyan személynek is hatósági bizonyítvány kiállítását kérnie, akinek az egészségkárosodását, fogyatékosságát megállapító orvosszakértői vélemény érvényessége rövid időn belül lejár.

 

A megváltozott munkaképesség megállapítása hatósági bizonyítvány kiállítása céljából

Amennyiben az érintett személy rendelkezik érvényes komplex minősítéssel, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a kérelmére a megváltozott munkaképességéről hatósági bizonyítványt állít ki.

Ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes komplex minősítéssel, akkor személyes vizsgálat során elvégzett komplex minősítés keretében megállapítják az egészségi állapota százalékos mértékét, emellett rehabilitálhatóság fennállása esetén a szakértői bizottság orvosszakértői, a foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértő tagjai rehabilitációs javaslatot készítenek.

Ha az ügyfél az egészségi állapotára, egészségkárosodására tekintettel már ellátásban részesül, a komplex vizsgálat által megállapított állapotjavulásra, illetve állapotrosszabbodásra tekintettel a rehabilitációs szakigazgatási szerv a folyósított ellátást felülvizsgálja.

 

A hatósági bizonyítvány felhasználható a meghatározott egészségi állapothoz, egészségkárosodáshoz kapcsolódó kedvezmények, ellátások igénybe vételéhez.

A hatósági bizonyítványt felhasználhatja az érintett – mint magánszemély – az őt foglalkoztató munkáltatónál, továbbá – mint megváltozott munkaképességű vállalkozó – a saját maga foglalkoztatása esetén.

 

A hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti az igénylő (vagy meghatalmazottja) vagy törvényes képviselője az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél.

Érvényes komplex minősítés hiányában a kérelemhez mellékelni kell

•          az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló"),

•          a fentiekkel összefüggő további egészségügyi dokumentációkat.

 

 

 

II.

Második lépés: az álláskeresés előtt ismerje meg a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatókat megillető kedvezményeket (európai uniós forrásból).

Ez a rész természetesen azon megváltozott munkaképességű személyek számára is fontos lehet, akik rehabilitációs ellátásban részesülnek és rehabilitálhatóak!

 

Ez azért célszerű, mert így meggyőzheti a lehetséges munkáltatóját arról, hogy a munkáltatónak nagyon is megéri őt foglalkoztatni! (Tapasztalataim szerint a munkáltatók túlnyomó többsége nem is hallott arról, hogy vannak ilyen támogatási lehetőségek.)

A legfontosabb ilyen kedvezmény a TÁMOP-1.1.1-12/1 (a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”) kiemelt projekt keretében nyújtható bérköltség-támogatás a munkaadók részére.

A program lényege

Az EU-tagállamok, így Magyarország is, igénybe vehetik az Európai Szociális Alap forrásait annak érdekében, hogy javítsák munkaerő-piaci helyzetüket.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a TÁMOP-1.1.1-12/1 ”Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt keretében segíti a megváltozott munkaképességű személyek sikeres foglalkozási rehabilitációját.

A projekt személyre szabott fejlesztésekkel, humánszolgáltatási programmal, képzési lehetőségek biztosításával és utazási költségtérítéssel támogatja a megváltozott munkaképességű ügyfelek felkészítését a munkavállalásra, valamint foglalkoztatásukhoz a munkaadók részére bérköltség-támogatást biztosít.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal projektgazdaként országos lefedettséggel, 85 helyszínen létesített TÁMOP irodát, ezekhez lehet fordulni a kérelmekkel és a kérdésekkel (a listát az összefoglalóm végén találja).

A fő kérdés a munkáltató számára természetesen az, hogy milyen munkavállaló után vehet igénybe bérköltség-támogatást.

A program szerint a bérköltség-támogatást azon foglalkoztató veheti igénybe, aki - a TÁMOP 1.1.1-12/1 kiemelt projekt résztvevőjét (megállapodással rendelkező ügyfelét - vagyis Önt, kedves megváltozott munkaképességű Olvasóm, aki jelentkezik erre a programra az NRSZH TÁMOP-irodájában) munkaviszony keretében foglalkoztatja, valamint

- rendelkezik a támogatás megállapításához szükséges igazolásokkal.

 

A program közvetlen célcsoportja a rehabilitációs szakigazgatási szerv rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelei, akiknél a rehabilitációs hatóság komplex minősítése során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható, ezen belül:

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,

továbbá azok az ügyfelek, akik a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján rehabilitációs járadékban részesülnek.

És természetesen azok, akik rendelkeznek a megváltozott munkaképességükről szóló hatósági bizonyítvánnyal, de rehabilitációs ellátásban nem részesülnek.

 

A támogatás nem más, mint bérköltség-támogatás a munkaadó részére az általa minimum napi 4 órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű és a programban résztvevő dolgozója után.

A támogatás időtartama határozott időre szól, amely során a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 100%-ban támogatható.

Egy munkáltató több megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához is igénybe veheti a támogatást.

 

Rehabilitációs kártya

Ha a projektben résztvevő megváltozott munkaképességű dolgozó rendelkezik az adókedvezményt (szociális hozzájárulási adó alóli mentességet) biztosító rehabilitációs kártyával és a foglalkoztató igénybe veszi a rehabilitációs kártya adókedvezményét, akkor a támogatás teljes összege a bér támogatására állapítható meg. Ellenkező esetben a támogatás tartalmazza a bért terhelő 27%-os szocho összegét is.

A projektben háromféle konstrukcióban nyújtható bérköltség-támogatás

1.

Heti munkaidő: 20 óra

Támogatás maximális havi összege: 100 000 Ft

Kifizethető támogatási összeg összesen: 700 000 Ft

2.

Heti munkaidő: 30 óra

Támogatás maximális havi összege: 150 000 Ft

Kifizethető támogatási összeg összesen: 750 000 Ft

3.

Heti munkaidő: 40 óra

Támogatás maximális havi összege: 200 000 Ft

Kifizethető támogatási összeg összesen: 800 000 Ft

 

A támogatás havi összege a szerződött munkabér és annak munkáltatót terhelő járulékának összegétől függ, figyelembe véve a rehabilitációs kártya által igénybe vehető kedvezményeket is.

Abban az esetben, ha a munkáltató igénybe veszi a rehabilitációs kártya kedvezményét, akkor a támogatás havi maximuma is elszámolható munkabér címén.

Amennyiben nem veszi igénybe az adókedvezményt a munkáltató, akkor a támogatás a bér és annak járulékaira számolható el, de csak az adott munkaidőhöz rendelt maximális összeg keretéig.

 

A támogatás időtartama

A támogatás időtartamának meghatározásához szükség van a heti munkaidőre, mivel ettől függ a maximális támogatási összeg, valamint az igényelt havi támogatási összeg (amely vagy a bruttó bérrel azonos, vagy a bruttó bérrel, és annak a szociális hozzájárulási adó címén megfizetendő összeggel).

A támogatás maximális időtartamát az alábbi számítással kapjuk meg:

heti munkaidő szerinti maximális támogatási összeg / havonta igényelt támogatási összeg = a támogatás maximális időtartama.

Például: heti 20 órás foglalkoztatást figyelembe véve, a maximális támogatási összeg 700.000 Ft, a maximális havi támogatási összeg pedig 100.000 Ft. A munkáltató által igényelt havi támogatási összeg 73.000 Ft (rehabilitációs kártyával bruttó bérnek felel meg, vagy anélkül a bruttó bér + 27% szociális hozzájárulási adó összegének), tehát a támogatás maximális időtartama: 700.000 Ft / 73.000 Ft/hó = 9,5 hónap.

Heti 20 órás foglalkoztatás esetében, ha az igényelt támogatási összeg 102.000 Ft/hó lenne, akkor a számítás a következő: 700.000 Ft/100.000 Ft/hó = 7 hónap, mivel a kért támogatási összeg meghaladja a maximálisan adható havi támogatás összegét (és csak ez az engedélyezett maximális összeg vehető figyelembe).

 

A támogatás formája

A támogatást havi elszámolás alapján, utólag fizetik ki a munkáltatónak.

Mivel a bérköltség-támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, így a támogatott vállalkozásokra nézve a EK Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma 3 egymást követő év alatt nem haladhatja meg a 200.000 € (közúti szállítás esetén 100.000 €) megfelelő forintösszeget. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia, az igény benyújtását megelőző 3 év alatt kapott de minimis támogatásokról.

 

A munkáltató a TÁMOP Igénykezelő felületén (https://ikrt.nrszh.hu/ikrt/) elektronikus úton regisztrálhat, hogy jogosulttá váljon a támogatásra.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok (az Igénykezelő felületen elektronikus formában kell benyújtani):

- kitöltött és cégszerűen aláírt, lepecsételt regisztrációs adatlap (a regisztrációs felületen nyomtatható ki)

- gazdasági társaság esetén közjegyző vagy az illetékes törvényszék cégbírósága vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy

- nem gazdasági társaság esetén létesítő okirat, vagy

- egyéni vállalkozó esetén hatósági igazolás,

- aláírási címpéldány.

 

A munkaerő-igény benyújtásának módja, elbírásának menete

Az igényléseket a foglalkoztatást megelőzően a TÁMOP-1.1.1-12/1 program Igénykezelő rendszerében, országos illetékességgel lehet benyújtani.

Támogatás csak akkor állapítható meg, ha a munkáltató a támogatás időtartamára biztosítja a foglalkoztatást. Amennyiben a felek a munkaszerződést határozott időre kötik, úgy a szerződés időtartama nem lehet rövidebb, mint a támogatási idő. (A munkaszerződésben maximum 1 hónap próbaidő kötése javasolt.)

A bérköltség-támogatás kizárólag a munkában töltött napok után számolható el, valamint a támogatási időre arányosan járó rendes szabadság napjaira is. A munkavállaló keresőképtelenségének idejére (betegszabadság, táppénz, stb.) illetve állásidőre, fizetés nélküli szabadságra támogatás nem nyújtható.

Az elszámolás módja

A foglalkoztató az elszámolást havonta, az Igénykezelő felületen rögzítheti, illetve nyomtathatja ki. Az elszámolásokat minden hónap 15-ig kell benyújtani. A hiánytalanul beérkezett és befogadott elszámolások teljesítése a benyújtást követő hónap 10. napjáig történik meg.

 

Az illetékes hatóság elérhetőségei:

Az aktuális helyszínekről, elérhetőségekről pontos információt talál a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján a http://nrszh.kormany.hu címen, a projektek menüpont alatt. 

 

 

III.

Harmadik lépés: tudnivalók a rehabilitációs kártyáról

A rehabilitációs kártya célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzése, a munkaviszonnyal összefüggő munkáltatói adóterhek csökkentésével.

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint

•          foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

•          tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

(e két tényt a rehabilitációs ellátás megállapításától  függetlenül a hatósági bizonyítvánnyal is igazolhatja),

továbbá az a személy, aki

•          2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy

•          rehabilitációs járadékban részesült.

A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnésekor az állami adóhatóság a kártyát visszavonja, a visszavont kártyát az állami adóhatóságnak vissza kell szolgáltatni.

A rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy munkaadója adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka (vagyis 2014-ben maximum 2 x 101.500 x 0,27= 54.810 Ft/hó).

A kedvezményt egyszerre csak az a munkaadó érvényesítheti, akinek a megváltozott munkaképességű munkavállaló a rehabilitációs kártyát letétbe átadta.

A rehabilitációs kártya kiállítását kérheti az igénylő (vagy meghatalmazottja) vagy törvényes képviselője az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél.

Amennyiben a kérelmező megváltozott munkaképességű személy munkaviszonyban áll, kérelmében (a várhatóan a kártyát majd letétben tartó) munkáltatója  nevét, adószámát, székhelyét, telephelyét is szükséges megadnia.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv által továbbított adatszolgáltatást követően az állami adóhatóság állítja ki és küldi meg 

•          munkaviszony fennállása esetén a kérelemben közölt munkáltató, vagy

•          a rehabilitációs kártyára jogosult személy részére.

 

 

 

 

IV.

Negyedik lépésként érdemes megismerni a megváltozott munkaképességű dolgozót megillető egyéb kedvezményeket az említett EU-program (TÁMOP-1.1.1-12 kiemelt projekt) keretében.

Itt alapvetően három szolgáltatáscsoport áll nyitva a megváltozott munkaképességű dolgozók előtt:

Humán szolgáltatások

Képzési támogatások

Utazási költségek támogatása

 

Lássuk először a humán szolgáltatásokat.

A megváltozott munkaképességű programban résztvevő személyek számára a munka világába történő sikeres visszatéréshez - főként hosszú időtartamú inaktív időszak után -  kiemelten fontos a megfelelő személyes támogatás. Ennek érdekében a programban dolgozó humánszolgáltatók, tanácsadók és mentorok többek között az alábbi lehetőségeket biztosítják az ügyfelek számára:

Segítségnyújtás

•    a személyes igények felmérésben, a rehabilitációs cél kitűzésében, valamint az ahhoz szükséges tevékenységek (szolgáltatások, képzés, munkakör) kiválasztásában;

•    az álláskeresésben és munkavállalásra való felkészítésben;

•    a munkavállalói képességek és készségek felmérésében és javításában, fejlesztésében;

•    az elhelyezkedés elősegítésében.

 

A programban részt vevő megváltozott munkaképességű ügyfeleknek az alábbi foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítja az NRSZH:

1.  Munkavállalást és megtartást támogató szolgáltatások: munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkavállalást és megtartást támogató szolgáltatások, munkavállalói készségek, képességek felmérése, munkavállalásra felkészítő és munkavégzést támogató önsegítő csoportok létrehozása és működtetése, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, munkaközvetítés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, munkahelymegtartás segítése, vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

Ez a humánszolgáltatási csoport a munkaerő-piacra történő visszalépést közvetlenül elősegítő szolgáltatásokat tartalmazza.

A munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül, segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását.

A tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja. A megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és az elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

Emellett nagymértékben hozzájárul az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez, a hatékony álláskeresési technikák (önéletrajzírás, munkapiaci marketing, felkészülés az állásinterjúra stb.) megismeréséhez, elsajátításához, az intenzív álláskeresésre való felkészüléshez.

Az állásfeltárás révén az ügyfelek számára elérhetővé válik annak a lehetősége, hogy megmaradt képességeikhez legjobban illeszkedő munkakörben tudjanak elhelyezkedni, elősegítve a sikeres munkahelyi beilleszkedést és a hosszú távú munkavégzést.

A tanácsadók az elhelyezkedés után is figyelemmel követik az ügyfelek sorsát, segítséget nyújtva a munkavállalás során felmerülő problémák leküzdésében.

 

2. Pályaterv kialakítását és megvalósítását támogató szolgáltatások: pályatanácsadás, tanulási képességek és készségek vizsgálata, kompetencia, készség és képesség felmérések lebonyolítása, képzésre történő felkészítés, képzésben részesülők benntartásának segítése, lemorzsolódás elkerülése.

A foglalkozási rehabilitáció egyik legfontosabb állomása a munka világából hosszú évek óta kiesett, esetleg elavult szakképzettséggel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyek képzése a munkaképesség változás és a megmaradt képességek által kijelölt határokon belül.

A különböző képzési- és pálya-tanácsadási szolgáltatásokon az ügyfél és a humánszolgáltató munkatárs közösen kialakítják a pályatervet és képzési célt, amely a valós, térségi munkaerő-piaci igények mellett figyelembe veszi az egészségkárosodás jellegét és mértékét.

Ez a tanácsadási forma segíti a pályaelképzelések, pályacélok megfogalmazását, a pályadöntés meghozatalát, a megvalósításhoz vezető út, a cselekvési terv kidolgozását, valamint támogatást nyújt a tanfolyamon való részvétel során felmerülő problémákkal való megbirkózásban.

 

3. Komplex támogató szolgáltatások: rehabilitációs tanácsadás, munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása, szociális információnyújtás, rehabilitációs mentori szolgáltatás, esetmenedzser.

Idetartozik a személyes rehabilitációt elősegítő szolgáltatások támogatása, amely hozzásegíti a program résztvevőjét a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósításához:

- mozgásterapeuta által nyújtott szolgáltatások;

- egyéni szociális támogató szolgáltatások;

- önellátást, önkiszolgálást támogató szolgáltatások;

- ápolási szolgáltatások.

 

A rehabilitációs tanácsadás a foglalkozási rehabilitáció eszközeit és lehetőségeit mérlegelve - az akadályok, a munkavállalást nehezítő körülmények, a megmaradt képességek és az egyéni célok felmérésén túl - rehabilitációs megoldási javaslatok kidolgozásával és egy közösen kialakított, reális munkavállalási terv létrehozásával meghatározza az ügyfél munkaerő-piaci visszatéréséhez szükséges szolgáltatások és támogatások körét.

 

4. Életvezetést támogató szolgáltatások: pszichológiai tanácsadás, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréning.

Ezek a szolgáltatások a munkavállalást elősegítő, illetve akadályozó lelki folyamatok, pszichés problémák, életvezetési nehézségek feltárására és megoldására irányulnak.

A pszichológus segít a személyiség jobb megismerésében, a belső erőforrások feltárásában, a pályairányultság és pályaalkalmasság tisztázásában, az esetleges kudarcok feldolgozásában, a bizonytalan vagy megingott jövőkép helyreállításában, a motivációk megerősítésében, a munkavégzési és alkalmazkodási készségek fejlesztésében, az egyéni életút kiteljesítéséhez szükséges távlati célok megfogalmazásában, valamint a munka világába visszavezető út konkrét lépéseinek kidolgozásában.

 

Lássuk most a képzési támogatásokat.

 

A foglalkozási rehabilitáció egyik legfontosabb állomása a munka világából hosszú évek óta kiesett, elavult szakképzettséggel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyek képzése az egyéni munkaképesség és a megváltozott lehetőségek által kijelölt kereteken belül.

A megváltozott munkaképességű emberek egészségkárosodásuk és megmaradt képességeik mellett igen gyakran nem vállalhatnak munkát korábban gyakorolt szakmájukban, és emiatt korábbi tanulmányaikhoz vagy munkatapasztalatukhoz nem kapcsolódó szakmában vagy foglalkozásban kénytelenek elhelyezkedni.

Ennek következtében átképzéssel nagymértékben növelhetőek a tartós elhelyezkedés esélyei.

A különböző pályatanácsadó szolgáltatásokon az ügyfél és a humánszolgáltató munkatárs közösen alakítják ki a képzési célt, amely a valós, térségi munkaerő-piaci igények mellett figyelembe veszi az egészségkárosodás jellegét és mértékét. A képzés elvégzését követően az ügyfél a frissen megszerzett szaktudás és az új, piacképes végzettség révén vélhetően könnyebben fog tudni elhelyezkedni a munkaerő-piacon.

 

Képzési támogatási formák

- képzés (tanfolyam) díjának teljes mértékű megtérítése,

- képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat (szakmai alkalmassági vizsgálat) költségei,

- képzésre történő utazási költség támogatása.

 

Képzési támogatás feltétele

A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés egy akkreditációval rendelkező képző intézmény akkreditált tanfolyamán valósul meg és a részt vevő személy munkához jutását segíti elő.

 

Képzési támogatás mértéke

A képzési díj 100%-ban támogatható,

a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat (szakmai alkalmassági vizsgálat) költsége 100%-ban támogatható,

a képzésre történő utazási költség támogatása 100%-ban megtéríthető (tömegközlekedés igénybevétele esetén).

 

Képzés kiválasztásának folyamata

A humánszolgáltató munkatárs a pálya tanácsadás során az ügyféllel közösen kialakítja az egészségkárosodással összeegyeztethető képzési célokat, és segít kiválasztani a rendszerbe feltöltött, legmegfelelőbb képzési ajánlatot. Ezt követően az ügyfél felkeresi a képző intézményt, ahol elkezdődhet a képzési szerződés előkészítésének folyamata.

 

Végül lássuk az utazási költségekkel kapcsolatos támogatásokat.

 

Munkába járás támogatása:

A bérköltség-támogatás keretében foglalkoztatott és e TÁMOP programban résztvevő megváltozott munkaképességű személy részére, a támogatott foglalkoztatás időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthetőek a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségei.

 

A költségtérítés feltételei

-    tömegközlekedés esetén

Az utazási költség 100%-a megtéríthető, ha lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne között közösségi közlekedési eszközt vesz igénybe.

-    saját gépjármű használat esetén

a)    a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés,

b)    a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést,

c)    ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni

Az Szja tv. 25. § (2) bekezdés bb) pontja alapján:

Költségtérítés címén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével 9 Ft/km költségtérítést kaphat a saját gépjárművet használó munkavállaló.

 

Képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása

 

A TÁMOP 1.1.1-12 kiemelt projekt keretében a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű személy számára lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helyszíne között felmerült helyi és helyközi utazási költségek a képzési napokra vonatkozóan 100%-ban megtéríthetők, amennyiben a résztvevő tömegközlekedési eszközt vesz igénybe.

 

Egyéb utazási költségtérítések:

- foglalkozás-egészségügyi vizsgálat,

- szakmai alkalmassági vizsgálat,

- foglalkoztathatóság szakvéleményezése,

- humánszolgáltatás(ok) igénybevételéhez kapcsolódó utazások esetén lehetségesek.

 

Kedves megváltozott munkaképességű Olvasóm, az alábbi táblázat tartalmazza e kiemelt projekt végrehajtásában résztvevő NRSZH-munkatársak elérhetőségeit. Az Ön lakóhelye szerint illetékes munkatársat keresse meg, és kérjen személyes tájékoztatást arról, miként vehet részt a projektben:

http://nrszh.kormany.hu/download/9/45/00000/TAMOP111_helyszinek_0725.pdf

 

Kérem, ossza meg megváltozott munkaképességű  barátaival és ismerőseivel is ezt az összefoglalómat - s persze szeressék (lájkolják) a NyugdíjGuru oldalamat, ha hasznosnak találják :-)

Tisztelettel üdvözlöm Önöket,

Dr.Farkas András

www.drfarkasandras.hu

www.facebook.com/nyugdijguru 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...