Korhatár előti ellátás, szolgálati járandóság 16% csökkentése terhére érvényesíthető családi adókedvezmény

K Küldés K Nyomtatás

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4.§ (4) bekezdése, illetve 5.§ (5) bekezdése alapján,

ha a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy az 1995. évi CXVII. törvényben (Szja. tv.) meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megillető családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne,

de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető,

az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthető.

 

Az igényelhető összeget az Szja. tv. 29/A. §-ának és 29/B. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

Az Szja. tv. vonatkozó rendelkezései:

A családi kedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

- egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,

- három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

- családi pótlékra jogosult magánszemély;

- a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;

- a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek;

- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

 

Kedvezményezett eltartott

- az, akire tekintettel a magánszemély családi pótlékra jogosult,

- a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától a megszületéséig),

- az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,

- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

 

Eltartott

- a kedvezményezett eltartott,

- az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető.

 

Ha valaki a családi adókedvezményt nem tudta vagy csak részben tudta igénybe venni,

és annak nem érvényesített részét az adóévben folyósított korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésének terhére érvényesíteni kívánja,

ezt a kérelmet kell megfelelően kitöltve és aláírva a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megküldenie:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/3110-068-2%20Krelem%20adatlap%20csaldi%20kedvezmny%20rvnyestshez.pdf

A kérelemhez csatolnia kell:

(1) Az adóévre vonatkozó igazolást, melyet az állami adóhatóság az adóévet követő év június 30-át követően a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő kérelmére ad ki.

A NAV következő tájékoztatója szól a szabályokról és teendőkről:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/csaladi_kedvezmeny_igazolas_20140630.html

A NAV részére ezt a kérelmi űrlapot kell kitöltve benyújtani:

http://www.nav.gov.hu/data/cms334013/kerelem_2014.06.30_11_31.pdf

(2) A családi pótlék adóévi jogosultságáról szóló igazolást, melyet a családi pótlékot folyósító szerv az adóévet követően az ellátásban részesülőnek vagy vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának kérelmére állít ki.

A kérelmet (amelynek nincs külön elektronikus formanyomtatványa) az Államkincstár lakóhely szerint illetékes igazgatóságának ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni. Az igazgatóságok címét és elérhetőségét itt találja:

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek/7

(3) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti (a magzat a fogantatásának 91. napjától a megszületéséig) kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított orvosi igazolást.

Őszintén remélem, hogy e tájékoztató eljut minden érintett személyhez, aki esetleg nem tudja, hogyan érvényesítheti a jogait e tekintetben. Kérem, osszák meg barátaikkal és ismerőseikkel ezt az összefoglalót, s kérjék meg őket is, hogy lájkolják a NyugdíjGurut :-)

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...