Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 3.: Betöltöm a nyugdíjkorhatáromat júniusban, saját vállalkozásomban alkalmazott vagyok, mit kell tennem a nyugdíjam igényléséhez?

2015. 02. 27.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

Az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak 2015-ben változatlanul hármas előfeltétel-rendszere van: 

1) a korhatár betöltése, 

2) a megfelelő szolgálati idő megszerzése, valamint 

3) a biztosítással járó jogviszony megszüntetése.

 

Teljes nyugdíj

Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki

a) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és

b) legalább 20 év szolgálati időt szerzett, és

c) biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

A teljes nyugdíj összege főszabályként nem lehet kevesebb, mint a mindenkori nyugdíjminimum (az öregségi nyugdíj minimális összege, ami immáron hetedik éve változatlanul havi 28.500 Ft maradt 2015-ben is).

Résznyugdíj

Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki

a) húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, és

b) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és

c) biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

A résznyugdíj összege alacsonyabb is lehet, mint a mindenkori nyugdíjminimum. (Ez az egyetlen különbség a teljes nyugdíj és a résznyugdíj között.)

Biztosítással járó jogviszony megszüntetése

A korhatár betöltése és a szükséges szolgálati idő megszerzése mellett a harmadik előfeltétel:

Az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes vagy résznyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban:

- sem Magyarországon,

- sem – a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó személy esetében – EU/EGT-államban, ideértve Svájcot is

- sem – a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy (ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik) – a szerződő államban nem állhat.

A Tbj. 5. § (1) bekezdésének e) és g) pontja szerinti egyéni és társas vállalkozó esetében nincs szükség a biztosítással járó jogviszony megszüntetésére, mivel az érintett személyi kör biztosítási jogviszonya a nyugdíjazás időpontjától kezdődően – a törvény erejénél fogva – automatikusan átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá.

Vagyis kizárólag az egyéni és a társas vállalkozó nem köteles a vállalkozási tevékenységének a megszüntetésére, minden más esetben meg kell szüntetni a keresőtevékenységet (munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat).

Természetesen ha valaki a saját cégében alkalmazottként dolgozik, akkor ezt a munkaszerződését meg kell szüntetnie a nyugdíjfolyósítás kért kezdő napja előtti napra. A nyugdíjfolyósítás kezdő napját követő naptól már köthető új munkaszerződés, immár nyugdíjas munkavállalóként.

A nyugdíj első napja (kezdőnap):

Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.

A nyugdíjigényt legkorábban e nap előtt két hónappal lehet benyújtani.

Természetesen a nyugdíjbiztosítási adategyeztetést - a megszerzett és elismert szolgálati idő, továbbá az 1988 óta elért, nyugdíjalapot képező keresetek tisztázását - célszerű jóval korábban elkezdeni.

Az adategyeztetést  az 1955-59 között született évjáratokkal hivatalból megkezdte az ONYF, a korábban vagy később születettek pedig bármikor kérhetik az adategyeztetést. Miután kérdezőm 1952-ben született, neki kérnie kell a hatósági adategyeztetést. Ez természetesen nem kötelező, de nagyon megkönnyíthati a nyugdíjmegállapítás folyamatát, mert ha nincs előzetes adategyeztetés, akkor azt a nyugdíjigény benyújtását követően kell elvégezni, ami nagyon elhúzhatja a megállapítási folyamatot. 

A saját kérésre történő előzetes nyugdíjbiztosítási adategyeztetés lehetséges módjai:

1.  elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. Ennek mikéntjéről szól a következő összefoglalóm:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/hogyan-egyeztessunk-szolgalati-idot

Ha az elektronikus úton történő indítás után mégis papíralapon kívánná folytatni az adategyeztetési eljárást, ezt a kérelmet nyújthatja be:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/krelem%20-%20kapcsolattarts%20mdjnak%20megvltoztatsa.pdf

2.  hatósági bizonyítvány kérése révén:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra.pdf

Célszerű a kérelem beadását megelőzően összegyűjteni és a kérelemhez becsatolni eredetiben a szolgálati időnkre vonatkozó személyes dokumentumainkat (az eredeti példányokat a hatóság az elbírálást követően visszajuttatja nekünk, miután illetékmentesen szükség szerint fénymásolatot készít róluk a TB nyilvántartás számára). A legfontosabb dokumentumok felsorolását ebben az összefoglalómban megtalálja:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/ki-mehet-2015-ben-nyugdijba

Ha nem ért egyet a hatósági adategyeztetés során az ONYF által közölt adatokkal, ezen a nyomtatványon teheti meg az észrevételeit:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/szrevtelez%20nyilatkozat.pdf

Ha egyetért a kimutatásban szereplő adatokkal, ezt a nyilatkozatot teheti meg:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Elfogad%20nyilatkozat.pdf

Ha meg kívánja fellebbezni az adategyeztetést lezáró határozatot, ezen a nyomtatványon teheti meg:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/fellebbezs.pdf

A 2015. első félévében nyugdíjba készülő, 1952. második félévében született évjáratnak írt részletes összefoglalómban  megtalálják a nyugdíj előfeltételeiről, az adategyeztetésről, a szolgálati idő igazolásáról, a nyugdíjigény benyújtásáról szóló összes szükséges információt a szükséges nyomtatványok elérhetőségével együtt:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/ki-mehet-2015-ben-nyugdijba

Vagyis a nyugdíjkorhatár közeledtével a teendők időrendben összefoglalva a következők:

1) nyugdíjbiztosítási adategyeztetés (legalább fél - egy évvel a korhatár betöltése előtt célszerű megtenni, ha korábban ez nem történt meg) 

2) a biztosítással járó jogviszony megszüntetése a nyugdíj kezdőnapját - a nyugdíjkorhatár betöltésének napját - megelőző napra. Az erre irányuló eljárást a felmondási/felmentési idők függvényében a korhatár betöltése előtt 6-8 hónappal érdemes elkezdeni. (Kivéve az egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban állókat, nekik nem kell megszüntetni a vállalkozásukat.)

3) a nyugdíjigény benyújtása (legfeljebb 2 hónappal a korhatár betöltésének napja előtt).

Kedves Kérdezőm mellett minden 1952. második felében született kedves Olvasómnak sikeres 2015. első félévi ügyintézést és boldog, egészséges nyugdíjas éveket kívánok! Ugyanezt kívánom az 1953-ban született kedves Olvasóimnak, akik 63 éves korukban, 2016-ban igényelhetik majd a nyugdíjukat. És persze az 1954-eseknek (korhatár: 63 és fél év), az 1955-ösöknek (korhatár: 64 év, és velük már egyeztet hivatalból a nyugdíjbiztosító), az 1956-osoknak (korhatár: 64 és fél év, velül is egyeztet hivatalból a nyugdíjbiztosító), és az 1957-eseknek (korhatár: 65 év, ami marad is ennyi a későbbi évjáratok esetében is - velük is egyeztet hivatalból az ONYF).

Ha lélekben is erősek, energiában is gazdagok szeretnének lenni nyugdíjas korukban, lepjék meg magukat mielőbb az új, Legyőzhetetlen című könyvemmel, amely eddigi olvasói egybehangzó véleménye szerint úgy hatott rájuk, mintha bekapcsolatak volna az életükben egy személyes atomerőművet! Most 20% évindító kedvezménnyel itt rendelhető meg:

http://drfarkasandras.hu/legyozhetetlen/

És persze ha hasznosnak találták ezeket az összefoglalóimat, akkor osszák meg minél több ismerősükkel, és szeressék a NyugdíjGurut... :-)

Tisztelettel üdvözlöm Önöket,

Dr.Farkas András

www.nyuhdijguru.hu

www.facebook.com/nyugdijguru

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...