Diplomás GYED

2014. 09. 01.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

A diplomás gyed-re akkor jogosult a szülő nő, ha az alábbi pontokban felsorolt együttes feltételeknek megfelel:

(1) az Ebtv. (vagyis a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény) 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult (mert nem biztosított, vagy biztosított ugyan, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),

(2) a gyermeke születését megelőző - két éven belül - államilag elismert felsőoktatási intézményben - magyar nyelvű nappali képzésben - legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

(3) A gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

(4) a gyermeket saját háztartásában neveli,

(5) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

(6) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Vér szerinti apa is jogosult lehet a diplomás gyed-re!

A diplomás gyedre a fentiekben leírt összes feltételnek megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha

- a szülő nő meghal, vagy

- a szülő nő a (2)-(6) pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és gyermekgondozási díjra sem jogosult, de a vérszerinti apa a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

A diplomás gyed iránti kérelem a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez nyújtható be, kizárólag az OEP által rendszeresített „Igénybejelentés hallgató jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.

A kérelem csatolni kell:

— a hallgató jogviszonyról szóló, felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást (kizárólag az „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról a gyermekgondozási díjhoz” elnevezésű OEP nyomtatványon történő igazolás fogadható el),

— a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

— ha az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatóság igazolvány másolatát.

A kérelmi nyomtatvány és az egyetemi/főiskolai igazolás nyomtatványa innen tölthetők le (a "Nyomtatványok biztosítottak részére" fejezet első két dokumentuma):

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,35358&_dad=portal&_schema=PORTAL

A diplomás gyed összege

- az alapképzésben résztvevők számára a bruttó 101.500 forintos jelenlegi minimálbér 70 százaléka, azaz jlenleg 71.050 Ft, míg

- a mesterképzésben résztvevők számára ez az összeg a garantált bérminimum összegének (jelenleg 118.000 Ft) 70 százaléka, azaz 82.600 Ft.

Ha a diplomás gyedet igénybe vevő szülő legalább 185 nap biztosítási idővel is rendelkezik (pl. munkavégzés révén), akkor a 180 nap hallgatói jogviszony beszámításával az általános szabályok szerinti terhességi-gyermekágyi segélyre is jogosultságot szerez.

 
 
K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...