Be kell-e jelenteni, ha egy nyugdíjas elhalálozott?

Be kell-e jelenteni, ha egy nyugdíjas elhalálozott?

2016. 04. 26.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nyugdíjas elhalálozásának tényét be kell jelenteni a nyugdíjhatóság részére.

K Küldés K Nyomtatás

 

A jogosult elhalálozásának tényét és annak időpontját a nyugdíjassal közös háztartásban élő 15 napon belül köteles bejelenteni a Nyugdíjfolyósító igazgatóságnak az elhunyt nyugdíjas törzsszámára való hivatkozással.

A bejelentéshez mellékelni kell az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot vagy annak hitelesített másolatát. (Ezt a törvény még előírja, noha életbe lépett az egységes elektronikus anyakönyvi rendszer, ami a halotti anyakönyv melléklését elvileg teljesen fölöslegessé teszi.)

Amennyiben az ellátás utalása gyám vagy gondnok részére történt, a bejelentési kötelezettség őket terheli.

A bejelentést megtehetik a következő nyomtatványon:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/B06.pdf?rnd=0.7295235903002322

Miután a nyugdíjast a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti meg, az esetleg fel nem vett ellátást a nyugdíjassal  annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti – ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül –, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/N07.pdf?rnd=0.8053336013108492

Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.

Kérem, iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugellátásokat érintő fejleményekről!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...