Az öregségi nyugdíj iránti igény bejelentéséhez csatolandó iratok jegyzéke

Az öregségi nyugdíj iránti igény bejelentéséhez csatolandó iratok jegyzéke

Az öregségi nyugdíj iránti igényhez - különösen, ha nem előzte meg az igény benyújtását hatósági adategyeztetés a szolgálati időről és a keresetekről - egy sor dokumentumot kell vagy célszerű csatolni, ezeket sorolja föl ez az összefoglaló.

K Küldés K Nyomtatás

 

Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugellátásokat érintő fejleményekről, valamint az Ön jogairól és lehetőségeiről!

 

Az öregségi nyugdíj iránti igény bejelentéséhez a következő iratokat kell csatolni:

1. az igénylő birtokában lévő iratok olyan szolgálati idők igazolására, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepelnek, így különösen

1.1. főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, továbbá külföldön folytatott tanulmányok esetén annak igazolása, hogy a külföldi végzettséget honosították, a külföldi tanulmányi időt a hazai tanulmányi időbe beszámították, vagy a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el, a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző felsőoktatási tanulmányi idő igazolására,

1.2. katonakönyv vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállított igazolás a sor-, tartalékos vagy hivatásos katonai szolgálatban, illetve polgári szolgálatban eltöltött idő igazolására,

1.3. a fegyveres rendvédelmi szerv igazolása a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött idő igazolására,

1.4. ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző szakiskolai tanulmányi idő igazolására,

1.5. bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására,

1.6. mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv, a 1998. január 1-jét megelőző tagsággal szerzett szolgálati idő igazolására,

1.7. egyházi igazolás az egyházi szolgálati viszonyban szerzett szolgálati idő igazolására,

1.8. kórházi zárójelentés a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő harminc napon belül kezdődött kórházi ápolással 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő igazolására.

1.9. munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés az egyéb, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő egyéb szolgálati idők igazolására,

2. az 1988. január 1-jét megelőző időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az ezt követő időszakra az ügyfél nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott számú naptári napra nyugdíjjárulék-köteles keresettel, jövedelemmel,

3. az 1997. december 31-ét követő időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

4. a megyei és fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének vagy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak az igazolása a táppénz vagy egyéb egészségbiztosítási pénzellátás folyósításának időtartamáról, 1997. december 31-ét megelőző időtartamra csak abban az esetben, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

5. az ápolási díjat megállapító határozat másolata, valamint - ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg - a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat - a nők kedvezményes öregségi nyugdíját -a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel igénylik,

6. a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel igénylik (vagyis a nők kedvezményes nyugdíját igényló hölgynek 5 vagy annál több gyermeke van).

Az idén nyugdíjba készülők olvassák el a részletes tájékoztatómat:

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/mit-kell-tennie-annak-aki-2017-ben-tolti-be-a-nyugdijkorhatarat

 

A listából látható, hogy sok esetben olyan adatok igazolására kell a felsorolt okiratokat mellékelni, amelyek nem szerepelnek a TB nyilvántartásaiban.

Ezért a nyugdíjigény beadása előtt elektronikus úton hatósági nyugdíjbiztosítási adategyeztetést kell kérni (az Ügyfélkapun keresztül) VAGY ki kell kérni a TB nyilvántartásaiban szereplő adatokról a hatósági bizonyítványt, hogy pontosan lássuk, milyen időszakról kell külön igazolásokat beszereznünk. A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a következő űrlapon lehet benyújtani a lakóhely szerinti kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán: 

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra.pdf 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. §-a biztosítja annak lehetőségét, hogy a biztosított (vagy volt biztosított) személy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő, rá vonatkozó adatok meghatározott köréről - illeték- és költségmentesen – hatósági bizonyítvány formájában igazolást kérjen. 

A biztosított, volt biztosított személy

- a biztosításban töltött időszakokról,

- egyéb szolgálati időkről (ide értve a korkedvezményre jogosító idők igazolását is),

- nő esetén az életkortól független, kedvezményes öregségi nyugdíj igénybe vételéhez szükséges jogosultsági időről,

- a foglalkoztató adatairól,

- az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről,

- a foglalkoztató által levont és befizetett nyugdíjjárulékról,

- valamint az egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakokról

hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti. 

Hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő teljes időszakra, vagy meghatározott időtartamokra, illetve meghatározott foglalkoztatóknál fennállt biztosítási jogviszonyokra vonatkozóan. 

Ha a biztosított, volt biztosított személy

- a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy

- 1954. december 31-ét követően született, és vele adategyeztetési eljárás lefolytatására még nem került sor,

a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni. 

Az adategyeztetési eljárást egyébként ebben az évben az 1955-1959 években született személyekkel hivatalból kezdeményezni fogja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

Az adategyeztetésről részletesen a következő összefoglalómban olvashat:

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/adategyeztetes-a-szolgalati-idorol-es-a-nyugdijjarulek-alapjat-kepezo-keresetekrol

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...