Az öregségi nyugdíj iránti igény bejelentéséhez csatolandó iratok jegyzéke

Az öregségi nyugdíj iránti igény bejelentéséhez csatolandó iratok jegyzéke

2017. 06. 18.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az öregségi nyugdíj iránti igényhez - különösen, ha nem előzte meg az igény benyújtását hatósági adategyeztetés a szolgálati időről és a keresetekről - egy sor dokumentumot kell vagy célszerű csatolni, ezeket sorolja föl ez az összefoglaló.

K Küldés K Nyomtatás

 

Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, hogy időben értesüljön a nyugellátásokat érintő fejleményekről, valamint az Ön jogairól és lehetőségeiről!

 

Az öregségi nyugdíj iránti igény bejelentéséhez a következő iratokat kell csatolni:

1. az igénylő birtokában lévő iratok olyan szolgálati idők igazolására, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepelnek, így különösen

1.1. főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, továbbá külföldön folytatott tanulmányok esetén annak igazolása, hogy a külföldi végzettséget honosították, a külföldi tanulmányi időt a hazai tanulmányi időbe beszámították, vagy a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el, a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző felsőoktatási tanulmányi idő igazolására,

1.2. katonakönyv vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállított igazolás a sor-, tartalékos vagy hivatásos katonai szolgálatban, illetve polgári szolgálatban eltöltött idő igazolására,

1.3. a fegyveres rendvédelmi szerv igazolása a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött idő igazolására,

1.4. ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző szakiskolai tanulmányi idő igazolására,

1.5. bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására,

1.6. mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv, a 1998. január 1-jét megelőző tagsággal szerzett szolgálati idő igazolására,

1.7. egyházi igazolás az egyházi szolgálati viszonyban szerzett szolgálati idő igazolására,

1.8. kórházi zárójelentés a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő harminc napon belül kezdődött kórházi ápolással 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő igazolására.

1.9. munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés az egyéb, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő egyéb szolgálati idők igazolására,

2. az 1988. január 1-jét megelőző időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az ezt követő időszakra az ügyfél nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott számú naptári napra nyugdíjjárulék-köteles keresettel, jövedelemmel,

3. az 1997. december 31-ét követő időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

4. a megyei és fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének vagy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak az igazolása a táppénz vagy egyéb egészségbiztosítási pénzellátás folyósításának időtartamáról, 1997. december 31-ét megelőző időtartamra csak abban az esetben, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

5. az ápolási díjat megállapító határozat másolata, valamint - ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg - a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat - a nők kedvezményes öregségi nyugdíját -a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel igénylik,

6. a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel igénylik (vagyis a nők kedvezményes nyugdíját igényló hölgynek 5 vagy annál több gyermeke van).

Az idén nyugdíjba készülők olvassák el a részletes tájékoztatómat:

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/mit-kell-tennie-annak-aki-2017-ben-tolti-be-a-nyugdijkorhatarat

 

A listából látható, hogy sok esetben olyan adatok igazolására kell a felsorolt okiratokat mellékelni, amelyek nem szerepelnek a TB nyilvántartásaiban.

Ezért a nyugdíjigény beadása előtt elektronikus úton hatósági nyugdíjbiztosítási adategyeztetést kell kérni (az Ügyfélkapun keresztül) VAGY ki kell kérni a TB nyilvántartásaiban szereplő adatokról a hatósági bizonyítványt, hogy pontosan lássuk, milyen időszakról kell külön igazolásokat beszereznünk. A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a következő űrlapon lehet benyújtani a lakóhely szerinti kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán: 

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra.pdf 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. §-a biztosítja annak lehetőségét, hogy a biztosított (vagy volt biztosított) személy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő, rá vonatkozó adatok meghatározott köréről - illeték- és költségmentesen – hatósági bizonyítvány formájában igazolást kérjen. 

A biztosított, volt biztosított személy

- a biztosításban töltött időszakokról,

- egyéb szolgálati időkről (ide értve a korkedvezményre jogosító idők igazolását is),

- nő esetén az életkortól független, kedvezményes öregségi nyugdíj igénybe vételéhez szükséges jogosultsági időről,

- a foglalkoztató adatairól,

- az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről,

- a foglalkoztató által levont és befizetett nyugdíjjárulékról,

- valamint az egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakokról

hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti. 

Hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő teljes időszakra, vagy meghatározott időtartamokra, illetve meghatározott foglalkoztatóknál fennállt biztosítási jogviszonyokra vonatkozóan. 

Ha a biztosított, volt biztosított személy

- a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy

- 1954. december 31-ét követően született, és vele adategyeztetési eljárás lefolytatására még nem került sor,

a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni. 

Az adategyeztetési eljárást egyébként ebben az évben az 1955-1959 években született személyekkel hivatalból kezdeményezni fogja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

Az adategyeztetésről részletesen a következő összefoglalómban olvashat:

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/adategyeztetes-a-szolgalati-idorol-es-a-nyugdijjarulek-alapjat-kepezo-keresetekrol

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...