Adategyeztetés a szolgálati időről és a nyugdíjjárulék alapját képező keresetekről

Adategyeztetés a szolgálati időről és a nyugdíjjárulék alapját képező keresetekről

2016. 07. 29.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Számtalan kérdést kapok a nyugdíjbiztosítási adategyeztetéssel (szolgálati idő, jogosultsági idő, keresetek, nyugdíjjárulék, stb.) kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos lehetőségeket és szabályokat foglaltam össze.

K Küldés K Nyomtatás
Iratkozzanak föl az ingyenes hírlevelemre, hogy ne maradjanak le a nyugdíjakat érintő fejleményekről!

 

 

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetésre hivatalból vagy kérelemre kerülhet sor.

 

2014-2016 között hivatalból egyeztetnek az 1955-1959 között született emberekkel.

Hivatalból fognak egyeztetni 2017-2019 között az 1960-1964 között született emberekkel. A később született személyekkel ugyanígy öt éves születési korcsoportonként, két éves ciklusokban folytatják majd le a hivatalból törénő adategyeztetést.

Az 1955 előtt született személyek bármikor kérhetik a hatósági adategyeztetést.

A kérelemre történő adategyeztetés egyébként bárki számára nyitva áll, ez különösen a nők kedvezményes nyugdíját igényelni kívánó hölgyek számára fontos.

Ha valaki kapott már korábban erről szóló határozatot, akkor az adategyeztetés csak a korábbi határozattal lezárt időszakot követő időszakra vonatkozik.

 

1. HIVATALBÓL történő adategyeztetés

 

Hatósági nyugdíjbiztosítási adategyeztetés hivatalból

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság megkezdte a hatósági nyugdíjbiztosítási adategyeztetést az 1955-1959 közötti években született személyekkel, összesen közel 400 ezer emberrel. Az első leveleket 2014. augusztus 25-én postázták és két éven belül - azaz 2016. augusztusáig - érnek el minden érintett, idén 56-60 éves személyt, vagyis az 1955 és 1959 között született embereket.

(Az 1960-ban és utána született honfitársainkkal ötéves korcsoporti bontásban, kétévente indítják majd az adategyeztetést, ha lezárul a mostani egyeztetési folyamat. Az 1954-ben vagy korábban született emberekkel nem egyeztetnek hivatalból, ezek a személyek kérhetik az adategyeztetést az ezen összefoglaló 2. részében leírt módokon.)

Az adategyeztetés célja, hogy az esetleges problémák, adateltérések, különösen a hiányó időszakokkal, keresetekkel, járulékokkal kapcsolatos kérdések időben kiderüljenek, és azokkal a nyugdíjra jogosultak ne a TB nyugellátás iránti igényük bejelentésével egyidejűleg szembesüljenek, amikor a kérdések tisztázása akár hosszú hónapokkal is elodázhatja a nyugdíj tisztázott összegének folyósítását.

Vagyis a nyugdíjbiztosító ezzel az adategyeztetéssel azt szeretné elérni, hogy a nyugdíjba vonuláskor a már egyeztetett adatokat figyelembe véve gyorsan és pontosan tudják megállapítani a nyugellátásokat.

Sok érintett az adategyeztetési eljárás során szembesülhet azzal a gyakori gonddal, hogy munkáltatójuk nem jelentette be őket a TB nyilvántartásokba vagy nem fizette meg utánuk az előírt járulékokat. (A járulékcsalást ilyen esetben nem a biztosított követi el, hanem a munkáltató, de a helyzetet mindenképpen tisztázni kell a nyugdíjigény benyújtásáig.)

Az adategyeztetés során minden TB biztosított a lakóhelye szerinti megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól előzetes tájékoztató levelet kap az adategyeztetésről és a szükséges tudnivalókról. A levélben tájékoztatják az ügyfelet arról is, hogy ha nem kíván mindent papíron kapni, akkor lehetősége van mindent elektronikusan intézni (az Ügyfélkapun keresztül).

Ezt követően a nyugdíjbiztosító részletes kimutatást küld azokról a szolgálati idő és kereseti adatokról, amelyeket az elmúlt években-évtizedekben a munkáltatók bejelentése alapján rögzítettek a TB nyugdíjbiztosítási nyilvántartásában.

A részletes kimutatásban a következő adatok szerepelnek:

- a biztosításban töltött időszakok és az egyéb szolgálati idők

- nők esetén a nők kedvezményes nyugdíjához figyelembe vehető jogosultsági idők

- a foglalkoztatók adatai

- az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem (a keresetek a nyugdíj szempontjából csak 1988. január 1-jétől számítanak, a korábbi kereseteket csak akkor lehet figyelembe venni, ha nem lesz elegendő járulékfizetéssel fedezett nap 1988. január 1. óta a nyugdíjbavonulás napjáig),

- az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék,

- azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt TB járulékfizetés, illetve nyugdíjjárulék fizetés.

E részletes kimutatást tartalmazó levél kézhezvételét követően 90 napja van minden érintett személynek arra, hogy jelezze a kifogásait vagy elfogadja az adatokat.

Különösen figyelni kell az olyan szolgálati időnek minősülő időtartamokra, amelyek nem szerepelnek a nyugdíjbiztosító adatbázisában, mert azokat nem a foglalkoztatónak kellett jelenteni.

Ilyen például

- a felsőfokú tanulmányok ideje, vagy

- a nem munkaviszony alatt töltött sorkatonai idők.

Ha nincs észrevétel (vagyis egyetértenek a kimutatással), akkor a következő nyilatkozatot kell benyújtani:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Elfogad%20nyilatkozat.pdf

Az észrevételeket a következő űrlap kitöltésével kell megtenni:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/szrevtelez%20nyilatkozat.pdf

Az észrevételek alapján lefolytatják a végleges adategyeztetési eljárást, és a végén a nyugdíjbiztosító határozatot hoz a nyilvántartásban szereplő egyeztetett - a hatóság és az érintett személy által is elfogadott - adatokról.

A döntés ellen a következő fellebbezési űrlap kitöltésével lehet jogorvoslatot kérni:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/fellebbezs.pdf

 

2. KÉRELEMRE történő adategyeztetés

 

Hatósági nyugdíjbiztosítási adategyeztetés kérelemre

2013. január 1-jétől megszűnt a szolgálati idő elismerési kérelem lehetősége, de helyette a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

- 96/B. §-a alapján lehetőség van elektronikus kérelemre adategyeztetési eljárást lefolytatni a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok, korkedvezményes idő és keresetek, jövedelmek tekintetében, illetőleg

- a biztosított a 96/E. §-ra hivatkozva hatósági bizonyítvány kiállítását is kérheti (akár papíralapon, akár elektronikus úton benyújtott kérelemmel).

 

2.1. Elektronikus úton kezdeményezett adategyeztetés

 

Hatósági adategyeztetési eljárást elektronikusan kezdeményezni az ügyfélkapun keresztül lehet.

Ennek módját írja le a mellékelt tájékoztató lépésről-lépésre, képernyőről-képernyőre:

http://www.drfarkasandras.hu/upload/article/169/felhasználói%20le%C3%ADrás%20adategyeztetési%20eljáráshoz_130725.pdf

Az elektronikus úton indított adategyeztetési eljárást kérelemre papíralapúvá lehet változtatni, a következő űrlapon benyújtott kérelemmel:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/krelem%20-%20kapcsolattarts%20mdjnak%20megvltoztatsa.pdf

 

2.2. (Akár papíralapon, akár elektronikus úton kitöltött) kérelmi űrlap benyújtásával kezdeményezett adategyeztetés

 

2.2.1. Magyarországon szerzett szolgálati idők tekintetében hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem:

- a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időről, és/vagy

- a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő, a kérelmező biztosításban töltött időszakairól szóló adatokról, és/vagy

- a korkedvezményre jogosító időkről.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. §-a biztosítja annak lehetőségét, hogy a biztosított (volt biztosított) személy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő, rá vonatkozó adatok meghatározott köréről - illeték- és költségmentesen – hatósági bizonyítvány formájában igazolást kérjen.

A biztosított (volt biztosított) személy

- a biztosításban töltött időszakokról,

- egyéb szolgálati időkről (ide értve a korkedvezményre jogosító idők igazolását is),

- nő esetén az életkortól független, kedvezményes öregségi nyugdíj igénybe vételéhez szükséges jogosultsági időről,

- a foglalkoztató adatairól,

- az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről,

- a foglalkoztató által levont és befizetett nyugdíjjárulékról, valamint

- az egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakokról

hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő

- teljes időszakra, vagy

- meghatározott időtartamokra, illetve

- meghatározott foglalkoztatóknál fennállt biztosítási jogviszonyokra vonatkozóan.

Ha valaki

- a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy

- 1954. december 31-ét követően született, és adategyeztetési eljárás lefolytatására még nem került sor,

a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni

A hatósági bizonyítvány kiállítása a lakóhely szerinti kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága hatáskörébe tartozik.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el, ha

- az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye, vagy

- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel is rendelkezik, illetve erről a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben tájékoztatást kér. (Ez esetben a következő 2.2.2. pontban részletezett űrlapot kell benyújtania.)

A (magyarországi szolgálati idők tekintetében benyújtott) kérelem kitöltendő űrlapja:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra.pdf

Ha valaki a korkedvezményre jogosító idejéről (is) kér hatósági bizonyítványt, akkor célszerű lehet előzetesen beszerezni a foglalkoztatója igazolását a korkedvezményre jogosító munkakör betöltéséről és annak időtartamáról a következő űrlapon:

http://www.onyf.hu/m/pdf/igazolas_a_korkedvezmenyre_jogosito_munkakorben_eltoltott_idorol.pdf

(Korkedvezményre jogosító időt 2014. december 31-éig lehetett szerezni. A megszerzett korkedvezményt azonban határidő nélkül érvényesíteni lehet. Az érvényesítés módja: az érintett személyre vonatkozó nyugdíjkorhatárból le kell vonni a korkedvezmény éveinek számát, és így kapott életkor betöltésével az érintett személy igényelheti a korhatár előtti ellátását. Például ha valakinek a nyugdíjkorhatára 65 év, de szerzett 3 év korkedvezményt, akkor 65-3=62 éves életkora betöltésével kérheti a korhatár előtti ellátását.)

2.2.2 Hatósági bizonyítvány iránti kérelmet olyan személy is benyújthat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. § alapján, aki

- nem csak Magyarországon szerzett szolgálati időt, hanem valamelyik EU/EGT tagállamban, vagy Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményt kötött országban is, vagy

- magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

Az ilyen személy a következő űrlapon nyújthatja be a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra%20klfldn%20l%20vagy%20klfldn%20szolgltai%20idt%20szerzett%20szemly%20esetben.pdf

 

2.2.3. Kormánytisztviselők hatósági bizonyítványa

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60.§ (6) bekezdése szerint a kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően a 60.§ (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri.

Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja.

A kormánytisztviselő a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelőzően - benyújtja a munkáltatónak.

A hivatkozott 60.§ (1) bekezdés j) pontja szerint a kormányzati szolgálati  jogviszony megszűnik, ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve, ha a kormánytisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja.

A kérelem kitöltendő űrlapja:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K36.pdf?rnd=0.3373211601283401

 

2.2.4. Kérelem a TB egyéni számla tartalmáról szóló kivonat kiadására (2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulékról)

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. §-a határozza meg.

A kivonaton feltüntetett - a 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó - adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdésében előírt adatszolgáltatásból származnak.

A kivonat kiállítása iránti eljárás illeték- és költségmentes.

A kivonat kiállítása a lakóhely szerinti kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A kérelmet az alábbi űrlapon lehet benyújtani:

http://www.onyf.hu/m/pdf/krelem-egyni%20szmla.pdf

 

Ezzel a hivatalból vagy kérelemre kezdeményezett adategyeztetési lehetőségek ismertetésének végére értünk.

Ha hasznosnak találták az összefoglalót, kérem, osszák meg rokonaikkal, barátaikkal és ismerőseikkel, hiszen mindannyiunkat érintenek ezek a rendelkezések.

És persze kérjék meg őket is, hogy osszák tovább és lájkolják a NyugdíjGurut, illetve ezt a cikket :-)

Iratkozzanak föl az ingyenes hírlevelemre, hogy ne maradjanak le a nyugdíjakat érintő fejleményekről!

 

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

 

     

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...