A megszűnő közszolgálati járadékról

K Küldés K Nyomtatás

Az utóbbi néhány napban több (még) hivatalban lévő polgármester úr és úrhölgy is érdeklődött nálam annak kapcsán, hogy megbízatásuk esetleges megszűnése következtében ők még jogosultak lesznek-e a polgármesterek közszolgálati járadékára vagy részükre is megszűnik e járadékra való jogosultság, ha nem választják újra őket.

A kérdés egy október 12-én hatályba lépő rendelkezés miatt merül fel.

Aznap - tehát az önkormányzati választás napján - lép hatályba ugyanis a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 158. §-a, amelynek a) pontja attól a naptól, azaz a 2014. évi önkormányzati választás napjától hatályon kívül helyezi a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt (a szépnevű Pttv.-t).

E hatályon kívül helyezés miatt a 2014. október 12. napját követően keletkező "hivatásos" polgármesteri jogviszony esetén közszolgálati járadék megállapítása már nem lesz lehetséges - viszont a közszolgálati járadékra való jogosultságot a 2014. október 12. napját megelőző választások útján keletkezett jogviszony természetesen még megalapozhatja.

Az új polgármesterek tehát már nem lesznek jogosultak erre a speciális korhatár előtti ellátásra, a régi polgármesterek viszont még jogosultak lehetnek (kivéve, ha a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban látták el, mert a társadalmi megbízatású polgármester nem volt jogosult közszolgálati járadékra a megszűnő szabályozás szerint sem).

A Pttv. (2012. október 12-ét követően keletkező polgármesteri jogviszony esetén már nem alkalmazható) rendelkezései szerint közszolgálati járadékra az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult,

- akinek a megbízatása az új polgármester megválasztásával vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával szűnt meg,

- feltéve, hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget töltött be, és

- a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (Tny.) meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt eléri, s megfelel a Tny-ben foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek, továbbá

- öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban nem részesül.

E rendelkezésekből látható, hogy korábban sem volt tömeges jelenség a közszolgálati járadékra való jogosultság...

Ráadásul a közszolgálati járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha a volt polgármester

- bármilyen - legalább három hónapig tartó -  munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy

- öregségi nyugdíjban részesül.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a volt polgármester a közszolgálati járadék mellett nem folytathat semmilyen érdemi keresőtevékenységet a versenyszférában sem.

A közszolgálati járadék iránti igény a tisztség megszűnése napjától számított három hónapon belül terjeszthető elő a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon vagy elektronikus úton.

Az igényléshez a következő űrlapokat kell kitölteni (a postai úton vagy személyesen benyújtható űrlapokat idézem ide, elektronikus benyújtáshoz lépjenek be az ONYF Nyomtatványtárába és ott válasszák ki az idelinkelt űrlapok elektronikus változatát):

(1) Igénybejelentés (be lehet jelenteni a "rendes" öregségi típusú nyugdíjak iránti igénybejelentő lapon vagy a korhatár előtti ellátás igénylő lapon is, tetszés szerint :-)

Öregségi típusú nyugdíjak iránti igénybejelentés (Tny. alapján):

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K02.pdf?rnd=0.5523556186817586

Korhatár előtti ellátás igénylése (2011. évi CLXVII. törvény alapján):

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K03.pdf?rnd=0.9687195331789553

(2) Igénybejelentő pótlap:

http://www.onyf.hu/m/pdf/polgarmesterek/ig.bej.ptl.polg.m.kzszolg.jr.megll-hoz.pdf

(3) Melléklet az igénybejelentéshez a pótlapon kívül (a jegyző által kiállított igazolás a polgármester közszolgálati járadékához):

http://www.onyf.hu/m/pdf/polgarmesterek/polg.m.r.nyd.v.kzszolg.jr.megll-hoz.igazols.pdf

Ha hasznosnak találták ezt a tájékoztatót - és általában ezt az oldalt -, akkor ajánlják barátaik és ismerőseik szíves figyelmébe is, és persze kérjék meg őket, hogy lájkolják a NyugdíjGurut :-)

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...